cứu hộ trên biển

ưu đãi đối với nghề cứu hộ trên biển

Nhà nước ta có những ưu đãi riêng nhằm khuyến khích phát triển dịch vụ cứu hộ trên biển – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.