Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý

Nhằm hỗ trợ khách hàng biết cách xây dựng, soạn thảo một mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý phù hợp, đúng quy cách, Công ty Luật Thái An đã cập nhật và chọn lọc những thông tin hữu ích về mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý dưới đây, chúng tôi xin gửi đến cho các bạn đọc tham khảo.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng đại lý, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này, hợp đồng đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn 60 ngày. Khi đó, bên muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.


1. Thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý là gì?

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý là loại văn bản thể hiện ý chí đơn phương của một bên tham gia hợp đồng đại lý thông báo cho bên còn lại của hợp đồng về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng đại lý đã được ký kết giữa hai bên.

Bên được thông báo chấm dứt hợp đồng có thể đứng ra giải quyết hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng nếu các bên có thể thỏa thuận hoặc có cơ sở pháp lý rõ ràng.

2. Căn cứ pháp lý để soạn thảo mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý sẽ được xác lập dựa trên sự kiện pháp lý là một bên trong hợp đồng đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng đại lý không chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005 mà còn được điều chỉnh bởi Bộ Luật Dân sự 2015, do đó, mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý cũng cần phải tuân theo các quy định trong Luật Thương mại và Bộ Luật Dân sự.

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý
Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý được nhiều người quan tâm – Nguồn ảnh minh họa: Internet

3. Các trường hợp ra thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý

Một bên trong hợp đồng đại lý có thể ra thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Thứ nhất, căn cứ vào Khoản 1 Điều 428 Bộ Luật Dân sự 2015, khi một bên trong hợp đồng đại lý vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng, trái với quy định của pháp luật, điều khoản bắt buộc trong hợp đồng thì bên kia có quyền sử dụng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Thứ hai, trường hợp cá nhân, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện nghĩa vụ không thể thực hiện tiếp được và hợp đồng bị chấm dứt. Khi bên có quyền biết sự kiện này sẽ thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý cho người kế thừa của bên có nghĩa vụ biết.
 • Thứ ba, các bên ra thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý khi hoàn cảnh thay đổi khác biệt hoàn toàn. Trong trường hợp này, bên có quyền lợi bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời gian hợp lý. Nếu các bên không thể thống nhất về việc sửa đổi hợp đồng trong thời hạn đó, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án chấm dứt hợp đồng vào một thời điểm xác định.

===>>> Xem thêm: Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Mỗi một trường hợp chấm dứt hợp đồng nêu trên chính là căn cứ để lập mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý. Tùy từng trường hợp chấm dứt hợp đồng đại lý mà các bên sẽ chỉnh sửa nội dung để tạo ra một thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý phù hợp với trường hợp đó. Căn cứ để soạn thảo thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý chính là hợp đồng đại lý hai bên đã ký kết, luật thương mại, luật dân sự và các luật chuyên ngành (nếu có).

4. Soạn thảo mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý như thế nào?

Mặc dù hiện nay pháp luật không quy định cụ thể một mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý nhưng trong nội dung của thông báo này phải chứa đựng nội dung các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng (nội dung các thỏa thuận này không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội).

Một mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý về cơ bản không thể thiếu các nội dung như:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ; số và ký hiệu; địa danh và ngày tháng năm lập;
 • Thông tin của các bên trong hợp đồng đại lý;
 • Lý do chấm dứt hợp đồng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp (nếu có);
 • Thẩm quyền người ký; chữ ký; họ tên người ký; con dấu của tổ chức (nếu một hoặc các bên trong hợp đồng là tổ chức).

===>>> Xem thêm: Hợp đồng đại lý soạn thảo thế nào?

Chúng tôi xin gửi tới bạn đọc mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý do Công ty Luật Thái An soạn thảo dưới đây. Lưu ý là mẫu này chỉ có tính chất tham khảo, bạn cần tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật hoặc xin tư vấn của luật sư trước khi sử dụng mẫu.

CÔNG TY…..

SỐ:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng .. năm …….

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

Kính gửi: CÔNG TY ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………….. Fax: ……………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………….

 • Căn cứ Hợp đồng: ………/HĐĐL ký ngày … tháng … năm ….. về việc thực hiện ………………………..;
 • Căn cứ vào yêu cầu ………………………. của Bên A đối với Bên B;
 • Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện hợp đồng;
 • Căn cứ vào quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

Công ty chúng tôi trên tinh thần hợp tác và thiện chí, kính thông báo đến Quý Công ty về việc giải quyết Hợp đồng: ………/HĐĐL như sau:

1. Chúng tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng Hợp đồng: ………/HĐĐL kể từ … giờ … ngày … tháng … năm ….. vì những lý do sau:

1.1. Lý do chủ quan (yếu tố lỗi):

1.2. Lý do khách quan (sự kiện bất khả kháng): 

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ được giải quyết như sau:

2.1. Đối với Bên A:

2.2. Đối với Bên B:

2.3. Đối với Bên thứ ba:

===>>> Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng đại lý

3. Cảnh báo về phương thức giải quyết tranh chấp:

Trên tinh thần cơ sở của Điều … của Hợp đồng: ………/HĐĐL; Điều … Luật Thương mại 2005, Điều … Bộ Luật Dân sự 2015, chúng tôi đề nghị Quý Công ty hợp tác để giải quyết tốt đẹp nội dung trên trong thời hạn ….. ngày. Trong trường hợp Quý Công ty không hợp tác, một trong các bên có quyền đưa sự việc đến cơ quan tài phán có thẩm quyền theo sự thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật về tố tụng như sau:

 • Cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp:
 • Luật áp dụng giải quyết tranh chấp:

===>>> Xem thêm: Các loại tranh chấp hợp đồng đại lý thường gặp nhất

4. Liên hệ giải quyết:

Với tất cả thiện chí đàm phán, mọi thắc mắc hoặc các vấn đề phát sinh mà chúng tôi chưa đề cập, Quý Công ty vui lòng liên hệ qua:

 • Hotline:
 • Email:
 • Địa chỉ: ……………, gặp …………… Phụ trách bộ phận …………………

Nơi nhận:

– Như Điều …

– Lưu VT

Đại diện Công ty …………

Chức vụ

 

(Ký và ghi rõ họ tên, dấu, chữ ký của cơ quan, tổ chức)

Trên đây là mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý chung nhất. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến mẫu hợp đồng đại lý độc quyền, hãy gọi tới Tổng đài tư vấn pháp lý, để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới: contact@luatthaian.vn.

===>>> Xem thêm: Mẫu thanh lý hợp đồng mua bán

5. Dịch vụ tư vấn, rà soát và soạn thảo hợp đồng

Quyết định lựa chọn sử dụng soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồng, tư vấn, đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng của Công ty Luật Thái An.

Chúng tôi chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của khách hàng. Để tìm hiểu về dịch vụ, bạn vui lòng tham khảo các bài viết sau:

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

___Đối tác pháp lý tin cậy__


Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói