Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô

Hợp đồng mua bán là loại hợp đồng phổ biến nhất trong hoạt động dân sự và kinh doanh thương mại. Thế nhưng, với mỗi loại hợp đồng với các đối tượng khác nhau thì pháp luật sẽ yêu cầu về mặt hình thức, nội dung khác nhau. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Thái An™  sẽ cung cấp cho quý độc giả mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô.

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô

Cơ sở pháp lý điều chỉnh mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô là Bộ luật dân sự 2015,Thông tư số: 58/2020/TT-BCA về đăng ký xe.

Hợp đồng mua bán xe ô tô là gì?

Căn cứ Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015:

“Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.”

Ô tô là một loại tài sản theo Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 thì “tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”.

Theo đó, có thể hiểu, Hợp đồng mua bán xe ô tô là sự thỏa thuận giữa các bên trong đó bên bán chuyển quyền sở hữu đối với chiếc xe ô tô cho bên mua, còn bên mua trả tiền cho bên bán.

Cần lưu ý, đối với tài sản của hợp đồng mua bán là xe ô tô thì phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định tại Thông tư số: 58/2020/TT-BCA về đăng ký xe.

mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô
Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô sẽ rất là cần thiết khi thực hiện giao dịch – Ảnh minh họa: Internet.

Hình thức mẫu Hợp đồng mua bán xe ô tô

Tại Thông tư 15/2014/TT-BCA về đăng ký xe, hình thức của hợp đồng, giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 8 Thông tư số: 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 quy đinh quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định:

“Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác đối với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;”

Do đó, các chủ thể của hợp đồng mua bán xe ô tô có thể đến Văn phòng công chứng, phòng công chứng hoặc UBND xã, phường để thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng.

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô như thế nào ?

Sau đây Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp cho quý độc giả mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô cơ bản nhất giữa cá nhân với cá nhân. Tùy vào trường hợp cụ thể mà khách hàng cần thay đổi, bổ sung mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô để phù hợp với thực tiễn.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Hôm nay, ngày… tháng… năm….

Tại Phòng Công chứng số…… thành phố…….. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
Ông: ………………… ……………..Sinh ngày: …………………………

CMND:……………… …………….cấp ngày: ……….….. tại: …………………

Hộ khẩu thường trú: …………… ………..………… ………………………

Cùng vợ là bà: ……………… ……………………… ………………………

Sinh ngày: ……………… ………………………… ………………………

CMND:…………………..cấp ngày: ………………………………tại:………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………… ……………………………………

Số điện thoại:…………………..……………………… ……………………………………

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

Ông: ………………… …………….……………..Sinh ngày: ……………

CMND:……………. ……………….. Cấp ngày: ………….….. tại: ……………

Hộ khẩu thường trú: ……………………… ………………………………

Số điện thoại:…………………..……………………… ……………………………………

Lưu ý: Các bên chủ thể ký kết hợp đồng phải đáp ứng các điều kiện pháp luật:

===>>> Xem thêm: Điều kiện đối với các bên chủ thể hợp đồng

mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô
Bạn sẽ không thể bán xe ô tô nếu không biết đến mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô dưới đây – Ảnh minh họa: Internet.

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua chiếc xe ô tô được mô tả dưới đây:

 1. Đặc điểm xe:

Biển số: …………………………………..;

Nhãn hiệu:…………………………….. ;

Dung tích xi lanh:………………………..;

Loại xe: ………………………….………. ;

Màu sơn:………………………..……….;

Số máy:………………………………….. ;

Số khung:………………………………….;

Các đặc điểm khác: ……………………….(nếu có)

 1. Giấy đăng ký xe số:……………………..do……………..cấp ngày…………
 2. Giấy đăng kiểm xe số …………… do …………….. cấp ngày ………..

Điều 2. Giá cả và phương thức thanh toán

 1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: ……………………

(Bằng chữ: ……………………… …………………………..)

 1. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

===>>> Xem thêm: Các phương thức thanh toán trong hợp đồng

 1. Tiến độ thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán giá cả tại khoản 1 Điều 2 Hợp đồng ngay khi ký kết hợp đồng này.

===>>> Xem thêm: Quy định phạt do chậm thanh toán

 1. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe

 1. Thời hạn giao xe: Ngay sau khi các bên ký kết hợp đồng này và Bên B hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo Điều 2 Hợp đồng.
 2. Địa điểm: ……………………… …………………………..
 3. Phương thức giao xe: ……………………… …………………………..

Điều 4. Chuyển quyền sở hữu đối với xe mua bán

 1. Bên B có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền;
 2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

Điều 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp. (ghi rõ các khoản thuế, phí, lệ phí…)

Điều 6. Nghĩa vụ của các bên

1.Nghĩa vụ của Bên A

 • Giao xe đúng thời hạn và tình trạng theo Điều 1 Hợp đồng;
 • Cung cấp giấy tờ liên quan đến xe và các giấy tờ khác để Bên B thực hiện thủ tục đăng ký xe;

2. Nghĩa vụ của Bên B

 • Thanh toán cho Bên A theo đúng thỏa thuận tại Điều 2 Hợp đồng;
 • Nhận xe theo đúng thời gian, địa điểm quy định tại Điều 3 Hợp đồng;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký xe và đóng các khoản phí, thuế, lệ phí theo quy định pháp luật;
 • Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận;

Điều 7. Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân và về tài sản là chiếc xe ô tô mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Xe ô tô mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Tài sản là chiếc xe ô tô nêu tại Điều 1 Hợp đồng không phải là tài sản đảm bảo (đặt cọc, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh… ) của Bên A với bên thứ ba;

d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

c) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

    2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô của Công ty Luật Thái An
Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô được sử dụng nhiều nhưng cần tham vấn luật sư – Nguồn ảnh minh hoạ: Internet

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được, thì các bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Điều 9. Điều khoản cuối cùng

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
 2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
 3. Hợp đồng có hiệu lực thời điểm các bên ký kết hợp đồng
BÊN A

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Dịch vụ tư vấn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán xe của Luật Thái An

Các loại hợp đồng mua bán xe do Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng mua bán xe sau đây:

 • Phân theo đối tượng hợp đồng: Hợp đồng mua bán xe máy; Hợp đồng mua bán xe ô tô; Hợp đồng mua bán xe kéo;…
 • Phân theo tình trạng xe: Hợp đồng mua bán xe mới; Hợp đồng mua bán xe ô tô cũ;…
 • Phân theo chủ thể của Hợp đồng:  Hợp đồng mua bán xe giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức, giữa tổ chức với tổ chức

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán xe

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán xe

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng mua bán xe

Thời gian soạn thảo hợp đồng mua bán xe là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.

Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán xe là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói