Ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp

Trong những năm gần đây, lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam đã chứng kiến những bước tiến vượt bậc, nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước. Nông nghiệp không chỉ là trụ cột truyền thống của nền kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững. Bài viết này của Công ty Luật Thái An nhằm mục đích phân tích các ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp cũng như đưa ra cái nhìn tổng quan về cơ hội và thách thức mà nó mang lại.

1. Cơ sở pháp lý để trả lời câu hỏi về ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề mức ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật đầu tư năm 2020;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
 • Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

2. Dự án đầu tư vào nông nghiệp thuộc diện được ưu đãi, hỗ trợ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 57/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp đầu tư vào một trong các dự án nông nghiệp sau được nhận các chính sách ưu đãi và hỗ trợ:

 • Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội ĐẶC BIỆT khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư. (*)
 • Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư. (**)
 • Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại vùng nông thôn, không thuộc địa bàn (*) và (**) nêu trên.

Các ngành nghề được ưu đãi đầu tư được quy định tại Phụ lục I Nghị định 57/2018/NĐ-CP nêu trên gồm:

 • Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ, sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
 • Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến. Xây dựng cánh đồng lớn.
 • Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, hải sản tập trung.
 • Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa và các công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy sản.
 • Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ.
 • Sản xuất, tinh chế muối.
 • Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học.
 • Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu.
 • Sản xuất bột giấy, giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản.
 • Sản xuất thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
 • Sản xuất hàng thủ công; sản phẩm văn hóa, dân tộc truyền thống.
 • Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, công trình thủy lợi và hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
 • Đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp.
 • Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại nông thôn; thu gom xử lý chất thải làng nghề.
 • Đầu tư chợ ở vùng nông thôn; đầu tư nhà ở cho người lao động ở vùng nông thôn.
 • Sản xuất máy, thiết bị, chất phụ gia, phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, máy chế biến thực phẩm.
 • Dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y ở vùng nông thôn.
 • Dịch vụ tư vấn đầu tư, khoa học, kỹ thuật về sản xuất nông, lâm, thủy sản và nghề muối ở vùng nông thôn./.
Ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp
Dự án đầu tư vào nông nghiệp thuộc diện được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định – Nguồn: Luật Thái An

3. Các ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào dự án nông nghiệp là gì ?

a. Doanh nghiệp đầu tư vào dự án nông nghiệp có được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp. Các chính sách này bao gồm giảm thuế, hỗ trợ tài chính, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu công nghệ và thiết bị hiện đại. Bên cạnh đó, các dự án nông nghiệp áp dụng công nghệ cao cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía chính phủ thông qua các chương trình hỗ trợ đặc biệt.

Căn cứ tại Điều 5 Nghị định 57/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) được Nhà nước giao đất hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà ở cho người lao động được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi.

b. Doanh nghiệp đầu tư vào dự án nông nghiệp có được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước không?

Theo Điều 6 Nghị định 57/2018/NĐ-CP quy định về dự án nông nghiệp của doanh nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước như sau:

 • Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được áp dụng mức giá đất ưu đãi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và giá thuê đất, thuê mặt nước ổn định tối thiểu 05 năm.
 • Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước.
 • Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 07 năm tiếp theo.
 • Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 05 năm tiếp theo.
 • Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư) được Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự án, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông, cây xanh) kể cả đất được phép chuyển mục đích sang các loại đất quy định tại khoản này để phục vụ dự án đó thì được miễn tiền thuê đất.

Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước trong 05 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm tiếp theo.

4. Lợi ích của ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp

Những chính sách ưu đãi đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và người nông dân, giúp họ tiếp cận với nguồn vốn, công nghệ và thị trường rộng lớn hơn. Các doanh nghiệp đã áp dụng thành công công nghệ mới trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Để tận dụng tối đa các ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp và người nông dân cần hiểu rõ về các chính sách và cách thức đăng ký. Việc này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc nắm bắt thông tin, lên kế hoạch đầu tư cho đến việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

5. Sự cần thiết thiết bị sử dụng luật sư tư vấn về ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp

 • Luật sư tư vấn cũng giúp nhà đầu tư tránh những rủi ro pháp lý không cần thiết. Trong quá trình đầu tư, có rất nhiều vấn đề pháp lý cần được xem xét, từ việc nói phán và soạn thảo hợp đồng cho đến việc đảm bảo góp thủ các quy định của pháp luật. Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn, từ mất cơ hội đầu tư cho đến công việc phải đối mặt với các vấn đề giải quyết phức tạp.
 • Ngoài ra, trong công việc tối ưu hóa các ưu đãi đầu tư, luật sư có thể giúp các nhà tư vấn hiểu biết về các cơ hội và nền thức, từ đó đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả. Họ cũng hỗ trợ trong việc đăng ký ưu đãi, giúp nhà tư thủ đúng các thủ tục pháp lý và tránh những sai sót có thể xảy ra.
 • Cuối cùng, trong phán đoán và ký kết hợp đồng, luật sư đóng vai trò là người bảo vệ quyền lợi pháp lý cho nhà đầu tư. Họ đảm bảo rằng mọi giao dịch và thỏa thuận đều được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, đồng thời giúp nhà tư tránh được những bất lợi không cần thiết.

Kết Luận: Nhìn chung, các ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và người nông dân. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả những cơ hội này, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu biết sâu sắc về thị trường cũng như các chính sách liên quan đến ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp.

Bui Linh