lao động nữ mang thai

Lao động nữ mang thai

Trong mọi trường hợp, ép buộc lao động nữ mang thai làm việc là hành vi phạm pháp luật

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.