người cai thầu không trả lương

người cai thầu không trả lương

Người cai thầu không trả lương rồi bỏ trốn là trái pháp luật – Nguồn ảnh minh họa: Intrernet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.