nguoi lao dong duoi 18 tuoi

người lao động dưới 18 tuổi

Khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động dưới 18 tuổi thì phải được sự đồng ý của người đại diện.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.