111.khong-ep-nguoi-lao-dong-dung-luong-mua-hang-hoa

không ép người lao động dùng lương mua hàng hóa

Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động không ép người lao động dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của công ty – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động không ép người lao động dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của công ty – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Both comments and trackbacks are currently closed.