khong dat yeu cau cong viẹc

không đạt yêu cầu công việc

Không đạt yêu cầu công việc, người lao động có bị sa thải?

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.