khau-tru-luong-cua-nguoi-lao-dong

Công ty có được quyền khấu trừ tiền lương của người lao động hay không?

Công ty có được quyền khấu trừ tiền lương của người lao động hay không?

Both comments and trackbacks are currently closed.