Khấu trừ tiền lương của người lao động

Khấu trừ tiền lương của người lao động

Chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động trong khuôn khổ pháp luật cho phép – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.