Hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ

Ngày nay, việc cá nhân, tổ chức tìm đến các Công ty Luật, Văn phòng Luật sư để được sử dụng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kiện đòi nợ ngày càng phổ biến bởi sự hiệu quả của dịch vụ này. Để được hỗ trợ dịch vụ một cách chuyên nghiệp, hiệu quả nhất thì khách hàng thường ký kết hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ với các công ty, văn phòng luật. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An sẽ tư vấn cho khách hàng về hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ.

1.Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ là các văn bản pháp lý sau đây:

2. Hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ là gì?

Hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ thực chất là một loại hợp đồng dịch vụ, trong đó bên cung cấp dịch vụ thực hiện việc tư vấn pháp lý, soạn thảo hồ sơ giấy tờ, làm đại diện ủy quyền liên hệ công việc với cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (hoặc các nội dung khác theo thỏa thuận) nhằm giải quyết các khoản công nợ liên quan đến bên yêu cầu dịch vụ. Còn bên yêu cầu dịch vụ sẽ phải thanh toán phí dịch vụ cho phía luật sư cung cấp dịch vụ.

3. Hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ của các Công ty Luật, Văn phòng Luật có giống nhau không?

Tùy vào các Công ty, Văn phòng luật mà hợp đồng dịch vụ pháp lý/ hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ sẽ khác nhau về nội dung và hình thức. Đồng thời do thỏa thuận về nội dung, phạm vi công việc của luật sư với từng khách hàng cũng khác nhau cho nên nội dung của hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ cũng cần điều chỉnh cho phù hợp.

4. Mẫu hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ của Công ty Luật Thái An

Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp cho Quý khách hàng mẫu Hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ mang tính tham khảo như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–🙡✵🙣—–

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THU HỒI NỢ

Số…………………….

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật Luật sư sửa đổi bổ sung năm 2012;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm ………., tại trụ sở Công ty luật TNHH Thái An – Số 25, ngách 66, ngõ Thái Thịnh 2, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ: 

Ông:
Ngày sinh:
CMND:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại:

(Sau đây gọi tắt là “BÊN A”)     

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ: CÔNG TY LUẬT TNHH THÁI AN 

Địa chỉ: Số 25, ngách 66, ngõ Thái Thịnh 2, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (24) 3562 6898
Email: contact@luatthaian.vn
Mã số thuế: 0102377206
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Văn Thanh
Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là “BÊN B”)

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý này với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận tư vấn pháp lý và đại diện Bên A thực hiện thủ tục khởi kiện nhằm mục đích thu hồi khoản công nợ của Công ty ……………. Có địa chỉ tại……… theo Hợp đồng số:……………. Ngày …/…./……

Hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên
Hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Phạm vi công việc bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý liên quan đến vụ việc
 • Soạn thảo hồ sơ giấy tờ….
 • Đại diện Bên A làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khởi kiện đòi nợ
 • Tham gia phiên tòa với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự…………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng này có hiệu lực đến khi các bên hòa giải thành hoặc có quyết định của Tòa án sơ thẩm về việc giải quyết tranh chấp về thanh toán theo Hợp đồng.

ĐIỀU 3:  PHÍ DỊCH VỤ, THÙ LAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Phí dịch vụ và thù lao Luật sư thực hiện các công việc tại Điều 01 của hợp đồng này là ……………………………. Phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
3.2. Phí trên sẽ được chuyển giao tương ứng theo từng tiến độ số nợ gốc và số lãi phát sinh thu hồi được cho Bên B;

3.3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt

ĐIỀU 4 : NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A
4.1. Nghĩa vụ

 • Cung cấp các thông tin, tài liệu chính xác, đầy đủ theo yêu cầu của Bên B;
 • Hợp tác thường xuyên với bên B trong suốt quá trình bên B thực hiện nhiệm vụ ủy quyền cho đến khi giải quyết xong các công việc như thỏa thuận tại Điều 01 của hợp đồng;
 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và thù lao Luật sư tại hợp đồng này.
 • Bên A không đựơc tự ý hủy bỏ hợp đồng khi không có lý do chính đáng và chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên B.

4.2.  Quyền lợi

 • Được Bên B thông báo về tiến độ giải quyết công việc và các thông tin khác liên quan đến công việc như thỏa thuận tại Điều 01.
 • Yêu cầu Bên B chấm dứt các hành vi và các công việc khác không liên quan đến việc giải quyết công việc tại Điều 01 của hợp đồng này.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN B
5.1.     Nghĩa vụ

 • Nghiên cứu hồ sơ pháp lý của vụ việc; Hướng dẫn Bên A thu thập và củng cố chứng cứ;
 • Tư vấn pháp luật cho Bên A; Soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan vụ việc;
 • Hướng dẫn Bên A làm việc với các cá nhân, tổ chức hữu quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ việc theo Điều 1 của Hợp đồng này;
 • Cung cấp thông tin tiến độ giải quyết vụ việc cho Bên B;
 • Giữ bí mật về những công việc đã ký kết trong hợp đồng và các tài liệu do Bên A cung cấp. Sau khi hoàn thành hợp đồng, Bên B sẽ không sử dụng các tài liệu này vào các việc khác và trả lại toàn bộ cho Bên A.
 • Không được ủy quyền lại cho đơn vị khác thay mình tiến hành công việc mà Bên A ủy quyền khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

5.2.     Quyền lợi

 • Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các tài liệu liên quan cho việc giải quyết công việc theo thỏa thuận tại Điều 01 của hợp đồng này.
 • Yêu cầu Bên A hợp tác thường xuyên với Bên B trong suốt qúa trình thực hiện nhiệm vụ ủy quyền.
 • Từ chối thực hiện các công việc không liên quan đến phạm vi thỏa thuận của hợp đồng này.
 • Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn thù lao và lệ phí;

ĐIỀU 6:  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp các bên cùng nhau thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Mọi thỏa thuận thay đổi các điều khoản trong hợp đồng này các bên đều phải lập thành phụ lục hợp đồng. Phụ lục đính kèm và có giá trị như Hợp đồng này.
Trong trường hợp không thể thương lượng được, một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 7: BẢO MẬT

            Trong quá trình thực hiện hợp đồng này nếu có vướng mắc, phát sinh thì hai bên cùng nhau bàn bạc trên tinh thần thiện chí. Mọi sửa đổi bổ sung phải được thể hiện bằng Phụ lục Hợp đồng và là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

            Hai bên cam kết thực hiện đúng, đủ những điều khoản trong Hợp đồng này, tuyệt đối không thay đổi quan điểm của mình. Bên nào vi phạm hợp đồng phải chịu trách nhiệm trước bên kia và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này có hiệu lực từ thời điểm ký kết và chấm dứt sau khi các bên tiến hành thanh lý hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng này gồm 04 (Bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 bản, có hiệu lực pháp lý như nhau.

                     BÊN A                                                                   BÊN B

 

 

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về mẫu hợp đồng thuê luật sư kiện đòi nợ.

===>>> Xem ngay: Thủ tục khởi kiện đòi nợ

===>>> Xem thêm:Các bước thu hồi nợ hiệu quả

5. Dịch vụ thuê luật sư khởi kiện đòi nợ của Công ty Luật Thái An

Trong quá trình kinh doanh hầu hết các doanh nghiệp, cá nhân đều vướng mắc công nợ. Vấn đề thu hồi công nợ đối với các doanh nghiệp, các cá nhân trong đại dịch covid-19 càng trở nên cấp thiết khi dòng tiền của họ bị suy yếu, thậm chí đứt gãy dẫn đến tổn thất to lớn, thua lỗ hoặc khuynh gia bại sản.

Ý thức được tầm quan trọng của việc thu hồi công nợ/ đòi nợ, với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp, Công ty luật Thái An xin giới thiệu Dịch vụ thu hồi nợ / dịch vụ đòi nợ hiệu quả dưới đây.

Còn chần chừ gì hãy liên hệ ngay với Công ty Luật Thái An chúng tôi để được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về thủ tục đòi nợ doanh nghiệp.

===>>> Xem thêm:Dịch vụ thu hồi nợ

===>>> Xem thêm:Bảng giá dịch vụ thu hồi nợ

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói