Hợp đồng quảng cáo soạn thảo thế nào ?

DỊCH VỤ: CHUYÊN TƯ VẤN, SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO
THỜI GIAN: 2 – 3 NGÀY
LỢI ÍCH:  PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, BẢO VỆ QUYỀN LỢI, TỐ ĐA HOÁ LỢI NHUẬN
KINH NGHIỆM LUẬT THÁI AN: 15 + NĂM; THÀNH VIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI; ĐÃ SOẠN HÀNG NGÀN HỢP ĐỒNG CHO KHÁCH HÀNG

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ


Khi một bên muốn bên kia cung cấp dịch vụ quảng cáo cho mình thì hai bên phải ký kết hợp đồng quảng cáo hay còn gọi là hợp đồng dịch vụ quảng cáo.  Ngoài những quy định thông thường về hợp đồng dịch vụ thì còn phải tuân thủ các quy định của Luật quảng cáo. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về soạn thảo hợp đồng quảng cáo dưới đây.

Luật sư Nguyễn Văn Thanh (Luật Thái An) tham gia Toạ đàm Kinh doanh và Pháp luật của Đài Truyền hình Việt Nam VTV – nguồn: VTV 

I. Thế nào là hợp đồng quảng cáo/hợp đồng dịch vụ quảng cáo ?

Hợp đồng quảng cáo là hợp đồng ký kết giữa một bên cần quảng cáo, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của mình với một bên là pháp nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Bên nhận quảng cáo thực hiện dịch vụ và nhận thù lao từ bên yêu cầu quảng cáo.

II. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng quảng cáo / hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng quảng cáo là Bộ luật dân sự 2015, Luật thương mại 2005, Luật quảng cáo 2012.

III. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng quảng cáo / hợp đồng dịch vụ quảng cáo là gì?

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng quảng cáo là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng quảng cáo không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản mà các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng quảng cáo.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng quảng cáo là:

 • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại
 • Các chi phí và phương thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo trong hợp đồng quảng cáo
 • Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quảng cáo trong hợp đồng quảng cáo
 • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại
 • Các chi phí và phương thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo trong hợp đồng quảng cáo
 • Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quảng cáo trong hợp đồng quảng cáo
hợp đồng quảng cáo
Việc quảng cáo sản phẩm là chiến lược quan trọng của nhiều doanh nghiệp nên hợp đồng quảng cáo phải soạn thảo một cách cẩn thận – Ảnh minh họa: Internet.

Chúng tôi sẽ phân tích sau đây:

Nội dung hợp đồng quảng cáo

Nội dung công việc quảng cáo

 • Điều khoản này sẽ quy định về đối tượng được quảng cáo: sản phẩm hay dịch vụ gì
 • Hình thức quảng cáo: video quảng cáo bằng hình ảnh, mv ca nhạc, bài báo:
 • Nội dung/yêu cầu nội dung và chi tiết của sản phẩm quảng cáo thương mại.

Phương tiện quảng cáo và người phát hành quảng cáo thương mại

Phương tiện quảng cáo thương mại bao gồm:

 • Các phương tiện thông tin đại chúng;
 • Các phương tiện truyền tin;
 • Các loại xuất bản phẩm;
 • Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác;
 • Các phương tiện quảng cáo thương mại khác.

Lưu ý quan trọng: Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải thuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin, chương trình hoạt động văn hoá, thể thao, hội chợ, triển lãm;
 • Tuân thủ quy định về địa điểm quảng cáo, không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;
 • Đúng mức độ, thời lượng, thời điểm quy định đối với từng loại phương tiện thông tin đại chúng.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại

Thương nhân có quyền đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo thương mại theo quy định của pháp luật, căn cứ điều 108 của Luật Thương mại 2005.

===>>> Xem thêm: Quyền SHTT đối với đối tượng của hợp đồng

Các chi phí và phương thức thanh toán

Điều khoản này bao gồm các quy định như:  phí dịch vụ quảng cáo, chi phí sản xuất sản phẩm quảng cáo và các chi phí khác có thể phát sinh, thời hạn, phương thức thanh toán (một lần hay theo từng đợt, thanh toán trực tiếp hay thông qua chuyển khoản ngân hàng), phần thuế phải nộp, chế tài nếu vi phạm thanh toán….

===>>> Xem thêm: Quy định về đồng tiền thanh toán trong hợp đồng

===>>> Xem thêm: Quy định phạt do chậm thanh toán

hợp đồng quảng cáo
Hợp đồng quảng cáo, hợp đồng dịch vụ quảng cáo phải tuân thủ Luật Thương mại và Luật Quảng cáo, cùng các luật khác liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quảng cáo trong hợp đồng quảng cáo

Quyền:

 • Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại;

Nghĩa vụ:

 • Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này;
 • Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác;

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận quảng cáo trong hợp đồng quảng cáo

Quyền:

 • Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
 • Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.
hợp đồng quảng cáo
Hợp đồng quảng cáo khi được ký kết sẽ giúp phổ biến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến với người tiêu dùng – Ảnh minh họa: Internet.

Nghĩa vụ:

 • Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;
 • Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp;
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

IV. Các điều khoản thông thường của hợp đồng quảng cáo/ hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Các điều khoản thông thường của hợp đồng quảng cáo là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng quảng cáo, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng quảng cáo có thể là:

 • Điều khoản về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao

===>>> Xem thêm: Quy định về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao trong hợp đồng

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng

===>>> Xem thêm: Các trường hợp bất khả kháng

 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng

===>>> Xem thêm: Quy định về chấm dứt hợp đồng

 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng

===>>> Xem ngay: Các điều kiên để hợp đồng có hiệu lực

 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng.

===>>> Xem ngay: Các chế tài thương mại 

V. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng quảng cáo / hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Khi tiến hành giao kết hợp đồng quảng cáo, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng quảng cáo có thể là:

 • Điều khoản về bảo mật thông tin

===>>> Xem thêm: Quy định về bảo mật trong hợp đồng

 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng

===>>> Xem thêm:Quy định về chuyển nhượng hợp đồng

 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • ….

VI. Các hành vi quảng cáo bị cấm không được có trong hợp đồng quảng cáo

Khi thực hiện việc quảng cáo, cần đảm bảo là các hoạt động quảng cáo không thuộc các trường hợp bị cấm, đó là các trường hợp sau:

 • Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự xã hội.
 • Quảng cáo sử dụng sản phẩm quảng cáo, phương tiện trái với truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và trái các quy định của pháp luật.
 • Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc cấm quảng cáo.
 • Quảng cáo thuốc là, rượu có cồn từ 30 độ trở lên…
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác.
 • Quảng cáo sai sự thật về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ, chủng loại hàng hóa v.v…
 • Đưa thông tin gây nhầm lẫn hay hiểu nhầm cho khách hàng liên quan tới số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, xuất xứ, chủng loại hàng hóa v.v…
 • Quảng cáo vi phạm quyền sở hữu trí truệ, sử dụng hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo khi chưa được họ đồng ý.
 • Bắt chước một sản phẩm khác để gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư.

Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

VII. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng dịch vụ quảng cáo/hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Các loại hợp đồng dịch vụ quảng cáo Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng dịch vụ quảng cáo như sau:

 • hợp đồng quảng cáo facebook
 • hợp đồng quảng cáo online
 • hợp đồng quảng cáo google
 • hợp đồng quảng cáo trên website
 • hợp đồng quảng cáo truyền thông
 • hợp đồng quảng cáo trên truyền hình
 • hợp đồng quảng cáo thương mại
 • hợp đồng cho thuê quảng cáo
 • hợp đồng đặt biển quảng cáo
 • hợp đồng đăng tin quảng cáo

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng quảng cáo

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ: Vui lòng xem tại LINK đầu bài viết.

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng quảng cáo

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ: Vui lòng xem tại LINK đầu bài viết.

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng quảng cáo

Thời gian soạn thảo hợp đồng quảng cáo là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói