Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới hợp đồng nhà thầu, đúc kết từ rất nhiều vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Thế nào là hợp đồng nhà thầu

Hợp đồng nhà thầu là hợp đồng được giao kết giữa chủ đầu tư/bên mời thầu với bên trúng thầu sau khi đã trúng thầu để thực hiện các công việc theo nội dung gói thầu.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng nhà thầu

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng nhà thầu là Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

3. Các điều khoản của hợp đồng nhà thầu

a)     Chủ thể trong hợp đồng nhà thầu

 • Thông tin bên mời thầu/chủ đầu tư, thông tin nhà thầu
 • Thông tin về gói thầu, dự án thực hiện

b)     Cơ sở giao kết hợp đồng nhà thầu

 • Hợp đồng được kí kết dựa trên các cơ sở: hồ sơ dự thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư
 • Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu liên quan đến căn cứ ký kết hợp đồng, các điều khoản và điều kiện của hợp đồng:
  • Thông báo trúng thầu/chỉ định thầu
  • Hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư
  • Hồ sơ dự thầu
  • Biên bản đàm phán hợp đồng, sửa đổi bổ sung hợp đồng
  • Các tài liệu khác liên quan đến gói thầu theo thỏa thuân của hai bên.

c)     Cam kết khi ký kết hợp đồng nhà thầu

 • Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.
 • Tại thời điểm ký kết, phía nhà thầu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu như đã cam kết và chịu mọi trách nhiệm về cam kết này của mình. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối, bên mời thầu có tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu.

d)     Nội dung hợp đồng/ khối lượng công việc

Hai bên thỏa thuận nội dung cụ thể mà bên nhà thầu phải làm trong hợp đồng này. Một gói thầu có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều hợp đồng, tuy nhiên, nội dung công việc phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

e)     Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng nhà thầu

 • Hai bên thỏa thuận về tổng thời gian thực hiện công việc và tiến độ/kế hoạch/các giai đoạn thực hiện hợp đồng. Có thể làm thành điều khoản của hợp đồng của làm thành phụ lục hợp đồng
 • Thỏa thuận về cách xử lý trong trường hợp chậm thực hiện tiến độ, khắc phục sự chậm tiến độ.

f)      Tạm ứng trong hợp đồng nhà thầu

 • Hai bên thỏa thuận mức tạm ứng và hình thức tạm ứng hợp đồng tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu
 • Ngoài ra còn thỏa thuận rõ các nội dung sau: thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, thu hồi tạm ứng; trách nhiệm của các bên trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng; thu giá trị của bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng kinh phí tạm ứng không đúng mục đích.

g)     Giá và thanh toán trong hợp đồng nhà thầu

Đối với từng loại hợp đồng có nguyên tắc thanh toán và hồ sơ thanh toán khác nhau. Trong một hợp đồng có nhiều loại hợp đồng khác nhau thì áp dụng nguyên tắc thanh toán tương ứng với từng loại hợp đồng hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian.

h)     Điều chỉnh giá và khối lượng công việc trong hợp đồng nhà thầu

 • Hai bên thỏa thuận với nhau về tường hợp điều chỉnh giá và khối lượng công việc so với đấu thầu
 • Bao gồm các nội dung: nguyên tắc và thời gian tính điều chỉnh, căn cứ tiến hành điều chỉnh, chi phí phát sinh liên quan

i)       Nghiệm thu, bàn giao hợp đồng nhà thầu

 • Việc nghiệm thu và bàn giao do hai bên thỏa thuận, được thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng
 • Việc nghiệm thu và bàn giao theo tiến độ là một cơ sở để thực hiện thanh toán hợp đồng.

j)       Bảo hành, sửa chữa trong hợp đồng nhà thầu

 • Bên nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo chất lượng của công việc/ dịch vụ/hàng hóa/công trình mà mình thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng
 • Việc bảo hành được thực hiện bởi bên nhà thầu hoặc bên cung cấp sản phẩm hoặc do bên thứ ba thực hiện theo sự thỏa thuận của hai bên

k)     Tư vấn, giám sát trong hợp đồng nhà thầu

 • Hai bên có thể thành lập ban tư vấn giám sát hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn giám sát của bên thứ ba
 • Hai bên thỏa thuận về phạm vi thực hiện, quyền hạn và trách nhiệm của bên tư vấn giám sát và chi phí liên quan đến việc tư vấn giám sát
 • Các bản tư vấn, kết luận của bên tư vấn giám sát sẽ được chủ đầu tư xem xét và quyết định cuối cùng

l)       Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhà thầu

m)   Nhà thầu phụ

Hai bên thỏa thuận về quyền giao kết hợp đồng của nhà thầu chính đối với nhà thầu phụ và việc quản lý, sử dụng, mục đích giao kết hợp đồng.

n)     Điều kiện lao động/điều kiện làm việc trong hợp đồng nhà thầu

 • Đối với các gói thầu có liên quan đến việc sử dụng lao động ( xây lắp…) thì hai bên cần thỏa thuận với nhau về điều kiện làm việc/ điều kiện môi trường lao động/điều kiện về nhân sự
 • Các thỏa thuận không được trái quy định về lao động

o)     Khiếu nại và xử lý tranh chấp hợp đồng nhà thầu

 • Nếu có bất cứ kiếu nại, tranh chấp nào, hai bên cùng nhau bàn bạc, hòa giải trên cơ sở nội dung đã thỏa thuận và trên tinh thần thiện chí hợp tác.
 • Trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải, thương lượng, một trong hai bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

 

Hợp đồng nhà thầu rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

4. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhà thầu của Luật Thái An

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng nhà thầu như sau:

 • hợp đồng tổng thầu
 • hợp đồng thầu phụ
 • hợp đồng thầu khoán
 • hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay
 • hợp đồng thầu xây dựng, hợp đồng thầu phụ xây lắp
 • hợp đồng thầu tư vấn thiết kế
 • hợp đồng thầu thi công xây dựng
 • hợp đồng gói thầu mua sắm hàng hóa
 • hợp đồng nhà thầu nước ngoài, hợp đồng nhà thầu trong nước

Nếu bạn cần một bản hợp đồng kín kẽ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của bạn thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của chúng tôi. Bạn có thể tham khảo:


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN