Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới hợp đồng nhà thầu, đúc kết từ rất nhiều vụ việc soạn thảo hợp đồng cho khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Thế nào là hợp đồng nhà thầu

Hợp đồng nhà thầu là hợp đồng được giao kết giữa chủ đầu tư/bên mời thầu với bên trúng thầu sau khi đã trúng thầu để thực hiện các công việc theo nội dung gói thầu.

2. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng nhà thầu

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng nhà thầu là Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

3. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng nhà thầu

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng nhà thầu là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng nhà thầu không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản không phải là điều khoản cơ bản đối với hợp đồng nhà thầu nhưng các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng đó.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng nhà thầu là:

Chủ thể trong hợp đồng nhà thầu

 • Thông tin bên mời thầu/chủ đầu tư, thông tin nhà thầu
 • Thông tin về gói thầu, dự án thực hiện

Cơ sở giao kết hợp đồng nhà thầu

 • Hợp đồng được kí kết dựa trên các cơ sở: hồ sơ dự thầu, quyết định lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư
 • Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu liên quan đến căn cứ ký kết hợp đồng, các điều khoản và điều kiện của hợp đồng:
  • Thông báo trúng thầu/chỉ định thầu
  • Hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư
  • Hồ sơ dự thầu
  • Biên bản đàm phán hợp đồng, sửa đổi bổ sung hợp đồng
  • Các tài liệu khác liên quan đến gói thầu theo thỏa thuân của hai bên.

Cam kết khi ký kết hợp đồng nhà thầu

 • Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.
 • Tại thời điểm ký kết, phía nhà thầu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu như đã cam kết và chịu mọi trách nhiệm về cam kết này của mình. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối, bên mời thầu có tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu.

Nội dung hợp đồng/ khối lượng công việc

Hai bên thỏa thuận nội dung cụ thể mà bên nhà thầu phải làm trong hợp đồng này. Một gói thầu có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều hợp đồng, tuy nhiên, nội dung công việc phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng nhà thầu

 • Hai bên thỏa thuận về tổng thời gian thực hiện công việc và tiến độ/kế hoạch/các giai đoạn thực hiện hợp đồng. Có thể làm thành điều khoản của hợp đồng của làm thành phụ lục hợp đồng
 • Thỏa thuận về cách xử lý trong trường hợp chậm thực hiện tiến độ, khắc phục sự chậm tiến độ.

Tạm ứng trong hợp đồng nhà thầu

 • Hai bên thỏa thuận mức tạm ứng và hình thức tạm ứng hợp đồng tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu
 • Ngoài ra còn thỏa thuận rõ các nội dung sau: thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, thu hồi tạm ứng; trách nhiệm của các bên trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng; thu giá trị của bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng kinh phí tạm ứng không đúng mục đích.

Giá và thanh toán trong hợp đồng nhà thầu

Đối với từng loại hợp đồng có nguyên tắc thanh toán và hồ sơ thanh toán khác nhau. Trong một hợp đồng có nhiều loại hợp đồng khác nhau thì áp dụng nguyên tắc thanh toán tương ứng với từng loại hợp đồng hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian.

Điều chỉnh giá và khối lượng công việc trong hợp đồng nhà thầu

 • Hai bên thỏa thuận với nhau về tường hợp điều chỉnh giá và khối lượng công việc so với đấu thầu
 • Bao gồm các nội dung: nguyên tắc và thời gian tính điều chỉnh, căn cứ tiến hành điều chỉnh, chi phí phát sinh liên quan

Nghiệm thu, bàn giao hợp đồng nhà thầu

 • Việc nghiệm thu và bàn giao do hai bên thỏa thuận, được thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng
 • Việc nghiệm thu và bàn giao theo tiến độ là một cơ sở để thực hiện thanh toán hợp đồng.

Tư vấn, giám sát trong hợp đồng nhà thầu

 • Hai bên có thể thành lập ban tư vấn giám sát hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn giám sát của bên thứ ba
 • Hai bên thỏa thuận về phạm vi thực hiện, quyền hạn và trách nhiệm của bên tư vấn giám sát và chi phí liên quan đến việc tư vấn giám sát
 • Các bản tư vấn, kết luận của bên tư vấn giám sát sẽ được chủ đầu tư xem xét và quyết định cuối cùng

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhà thầu

Nhà thầu phụ

Hai bên thỏa thuận về quyền giao kết hợp đồng của nhà thầu chính đối với nhà thầu phụ và việc quản lý, sử dụng, mục đích giao kết hợp đồng.

Điều kiện lao động/điều kiện làm việc trong hợp đồng nhà thầu

 • Đối với các gói thầu có liên quan đến việc sử dụng lao động ( xây lắp…) thì hai bên cần thỏa thuận với nhau về điều kiện làm việc/ điều kiện môi trường lao động/điều kiện về nhân sự
 • Các thỏa thuận không được trái quy định về lao động

4. Các điều khoản thông thường của hợp đồng nhà thầu

Các điều khoản thông thường của hợp đồng nhà thầu là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng nhà thầu, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng nhà thầu là:

 • Điều khoản bảo hành, sửa chữa
 • Điều khoản về kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao
 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm

4. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng nhà thầu

Khi tiến hành giao kết hợp đồng nhà thầu, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng nhà thầu có thể là:

 • Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ
 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng

5. Điều kiện để hợp đồng nhà thầu có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luât khác. Khi ký kết hợp đồng nhà thầu, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực, xin mời xem bài viết Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực của chúng tôi.

Hợp đồng nhà thầu rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng. Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta hào phóng mua sắm, chi tiêu tiệc tùng… nhưng lại phó thác cho nhân viên văn phòng, kết toán soạn thảo những hợp đồng theo mẫu tìm kiếm trên mạng để tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng dịch vụ đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!

6. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhà thầu của Luật Thái An

a. Các loại hợp đồng nhà thầu Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều loại hợp đồng nhà thầu như sau:

 • hợp đồng tổng thầu
 • hợp đồng thầu phụ
 • hợp đồng thầu khoán
 • hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay
 • hợp đồng thầu xây dựng, hợp đồng thầu phụ xây lắp
 • hợp đồng thầu tư vấn thiết kế
 • hợp đồng thầu thi công xây dựng
 • hợp đồng gói thầu mua sắm hàng hóa
 • hợp đồng nhà thầu nước ngoài, hợp đồng nhà thầu trong nước

b. Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhà thầu

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại LINK NÀY

c. Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhà thầu

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại LINK NÀY

d. Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng nhà thầu

Thời gian soạn thảo hợp đồng nhà thầu là 2 – 3 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý. Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Contact Me on Zalo