hop-dong-nuoc-ngoai

hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

Các điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế cần phải được thỏa thuận cụ thể – Ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.