Hợp đồng bảo hiểm soạn thảo thế nào ?

Hợp đồng bảo hiểm là cơ sở pháp lý cho giao dịch giữa bên mua bảo hiểm với bên bán bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểu ở đây có thể là gói bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe cô, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tài sản … Thường thì bên bán bảo hiểm sẽ có mẫu hợp đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý những điều khoản cơ bản của hợp đồng bảo hiểm sau đây:

1. Thế nào là hợp đồng bảo hiểm?

Hợp đồng bảo hiểm là thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm.

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề hợp đồng bảo hiểm là: Bộ luật dân sự năm 2015, Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi năm 2010

Một số loại hợp đồng bảo hiểm:

 • Hợp đồng bảo hiểm con người;
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
 • Hợp đồng bảo hiểm hàng hải

2. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng bảo hiểm

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng bảo hiểm là những điều khoản không thể thiếu được. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng không thể giao kết được.

Ngoài ra, có những điều khoản không phải là điều khoản cơ bản đối với hợp đồng bảo hiểm nhưng các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng trở thành điều khoản cơ bản của hợp đồng đó.

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng bảo hiểm (HĐ bảo hiểm) là:

Đối tượng bảo hiểm.trong hợp đồng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm đối với từng loại hợp đồng khác nhau. Cụ thể:

 • Đối với hợp đồng bảo hiểm con người thì đối tượng bảo hiểm là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người.

Đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản thì đối tượng bảo hiểm là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

 • Đối với hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì đối tượng là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật.

Mỗi hợp đồng bảo hiểm có thể bao gồm một hoặc nhiều đối tượng khác nhau.

Số tiền bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm là số tiền thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm là giới hạn mà đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm, ngoài phạm vi bảo hiểm, bên doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ phải bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm được giới hạn bởi thời gian, không gian, đối tượng, sự kiện bảo hiểm

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm

Hai bên thỏa thuận với nhau về thời hạn tham gia bảo hiểm và thời hạn được hưởng bảo hiểm.

Phí và phương thức đóng phí trong hợp đồng bảo hiểm

Hai bên cần ghi rõ tổng số phí phải đóng hoặc công thức tính số phí phải đóng nếu không xác định được cụ thể. Trường hợp đóng phí 1 lần thì cần thỏa thuận về thời hạn đóng và phương thức đóng, trường hợp đóng phí theo kì hạn thì thỏa thuận về thời hạn đóng theo kì, phương thức đóng, mức phí mỗi lần đóng. Ngoài ra cần có điều khoản về chậm đóng phí.

Điều kiện bảo hiểm

Điều kiện bảo hiểm là điều kiện chung đối với người tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm và người thụ hưởng. Đối với hợp đồng bảo hiểm con người thì điều kiện là về tuổi, sức khỏe, giới tính…, đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản điều kiện là về tài sản, giá trị tài sản, chủ sở hữu…, đối với hợp đồng về trách nhiệm dân sự: điều kiện về trình độ, năng lực pháp luật, năng lực hành vi, khả năng nhận thức…

Quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm

Tuỳ thuộc từng loại loại hợp đồng và đối tượng được bảo hiểm, hai bên thỏa thuận về các quyền lợi được hưởng rõ ràng, đầy đủ. Một số quyền lợi cơ bản là:

 • Quyền lợi được bảo hiểm khi tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, khi mắc bệnh hiểm nghèo;
 • Quyền lợi được bảo hiểm khi bị thiệt hại, hư hỏng, giảm sút giá trị tài sản
 • Quyền lợi được bảo hiểm khi phát sinh trách nhiệm với bên thứ ba;
 • Quyền lợi được chia bảo tức;
 • Quyền lợi đầu tư;
 • Quyền lợi nhận giá trị hoàn lại;
 • Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng;
 • Các quyền lợi khác theo thỏa thuận;

Đối với từng quyền lợi cần thỏa thuận cụ thể điều kiện được hưởng bảo hiểm, căn cứ xác định mức hưởng, mức hưởng, hình thức hưởng, phương thức hưởng, đối tượng được nhận quyền lợi bảo hiểm. Những quyền lợi này thường được hưởng khi bên tham gia bảo hiểm hoặc bên được bảo hiểm đã tham gia trong một thời gian nhất định hoặc xảy ra sự kiện bảo hiểm

Căn cứ trả tiền bảo hiểm trong hợp đồng

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chi trả phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật, thiệt hại tài sản, trách nhiệm dân sự thực tế của người được bảo hiểm và theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm:

 • Đối với hợp đồng bảo hiểm sức khỏe con người, bên bảo hiểm thanh toán trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe.
 • Đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên bảo hiểm còn phải thanh toán những chi phí cần thiết, hợp lý để đề phòng, hạn chế tổn thất và những chi phí phát sinh.
 • Đối với hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bên bảo hiểm còn phải trả các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về trách nhiệm đối với người thứ ba và lãi phải trả cho người thứ ba do người được bảo hiểm chậm trả tiền bồi thường.

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm

Thủ tục giải quyết quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm

Hai bên thỏa thuận về chủ thể có quyền yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, thời hạn thực hiện, các thủ tục, hồ sơ cần cung cấp

Hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm bao gồm: Giấy đề nghị giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, tài liệu chứng minh được hưởng quyền lợi bảo hiểm

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng bảo hiểm chi tiết nhất - Luật Thái An
Hợp đồng bảo hiểm chi tiết nhất cần thiết khi mua các gói bảo hiểm không bắt buộc. – Nguồn ảnh minh hoạ: Internet

Ngoài các giấy tờ và thông tin đã được liệt kê, Bên doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cung cấp thêm tài liệu có liên quan không, trách nhiệm cung cấp của bên yêu cầu giải quyết và trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến yêu cầu cung cấp của bên bảo hiểm.

Cần thỏa thuận rõ về thời hạn giải quyết cũng như phương thức, thủ thục xác minh của bên bảo hiểm để bảo vệ tốt nhất lợi ích của các bên

Nghĩa vụ chứng minh trong hợp đồng bảo hiểm

Chủ thể yêu cầu/ bên tham gia bảo hiểm/bên được bảo hiểm/bên được thụ hưởng có nghĩa vụ chứng minh việc được hưởng quyền lợi bảo hiểm là đúng. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, nếu bên doanh nghiệp bảo hiểm từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ chứng minh và giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong hợp đồng bảo hiểm

Điều kiện loại trừ trách nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm

Các bên thỏa thuận về các điều kiện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, khi thuộc một trong các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, bên doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm thanh toán bảo hiểm và bên được bảo hiểm/bên thụ hưởng cũng không có quyền được hưởng quyền lợi bảo hiểm.

3. Các điều khoản thông thường của hợp đồng bảo hiểm

Các điều khoản thông thường của hợp đồng bảo hiểm là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng bảo hiểm có thể là:

 • Điều khoản về các trường hợp bất khả kháng
 • Điều khoản chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng
 • Điều khoản phạt vi phạm: các bên có thể cân nhắc thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng. Bạn có thể đọc bài viết Các chế tài thương mại của chúng tôi.

4. Các điều khoản tùy nghi của hợp đồng bảo hiểm

Khi tiến hành giao kết hợp đồng bảo hiểm, các bên còn có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng bảo hiểm có thể là:

 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • Điều khoản về chuyển giao, chuyển nhượng hợp đồng
 • Điều khoản về cách thức thông báo giữa các bên trong hợp đồng liên quan tới hợp đồng
 • ….

Trên đây là phần tư vấn về hợp đồng bảo hiểm. Nếu bạn muốn được tư vấn thêm, vui lòng gọi điện tới Tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi, hoặc viết thư tới contact@luatthaian.vn.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
   Đối tác pháp lý tin cậy

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói