Giấy phép sản xuất rượu

Từ 2020, với những quy định của Nghị định 17/2020/NĐ-CP mới ban hành đã làm thay đổi quy chế pháp lý về giấy phép kinh doanh rượu. Đặc biệt là giấy phép sản xuất rượu đã ngắn gọn, đơn giản, cụ thể hơn về điều kiện cũng như thủ tục thực hiện xin giấy phép kinh doanh. Điều này là hoàn toàn hợp lý với công cuộc cải cách và đổi mới thủ tục hành chính ở nước ta. Nhằm làm rõ vấn đề về giấy phép sản xuất rượu, chúng ôi mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.

1. Cơ sở pháp lý quy định giấy phép sản xuất rượu

Cơ sở pháp lý quy định về giấy phép sản xuất rượu là:

2. Điều kiện sản xuất rượu

Có thể nói, trong tất cả các hoạt động kinh doanh rượu thì pháp luật có những quy định về điều kiện sản xuất rượu cụ thể và chặt chẽ. Thể hiện qua việc với mỗi loại rượu như rượu công nghiệp, rượu thủ công thì đòi hỏi đáp ứng điều kiện khác nhau. Cụ thể như sau:

===>>> Xem thêm: Điều kiện kinh doanh rượu

a) Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp

Khác với sản xuất rượu thủ công, sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp. Có nghĩa rằng việc tạo ra sản phẩm rượu là nhờ sự can thiệp của máy móc, công nghệ. Do vậy, điều kiện cũng có phần khắt khe hơn. Bao gồm 6 điều kiện:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có dây chuyn máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sn xuất.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu

b) Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Đối với cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

c) Điều kiện sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Đối với cơ sở sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại thì cần đáp ứng điều kiện như sau:

 • Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
 • Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

===>>> Xem thêm: Giấy phép bán buôn rượu

giấy phép sản xuất rượu
Để được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu thì bạn cần thực hiện đúng các yêu cầu dưới đây – Ảnh minh họa: Internet.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất rượu

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Đối với giấy phép sản xuất rượu công nghiệp thì cần chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật)
 • Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000).
 • Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
 • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyn dụng hoặc hợp đng lao động của cán bộ kỹ thuật.

===>>> Xem thêm: Giấy phép phân phối rượu

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Khi xin giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì cần chuẩn bị hồ sơ có các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật)
 • Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

c) Hồ sơ đăng ký sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Trường hợp này, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại chỉ cần chuẩn bị: giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

Thẩm quyền tiếp nhận giấy đăng ký là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

===>>> Xem thêm: Giấy phép kinh doanh rượu

4. Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu thì bạn mang 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng). Việc nộp hồ sơ phải đúng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh rượu để hồ sơ của bạn được chấp thuận.

Phạm vi thẩm quyền được xác định như sau:

 • Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên
 • Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm
 • Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thời hạn làm việc là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

5. Thời hạn của giấy phép sản xuất rượu

Khi thực hiện sản xuất rượu, nhiều người đã không để ý tới thời hạn của giấy phép sản xuất rượu nên đã bị xử phạt hành chính. Thời hạn cụ thể của giấy phép sản xuất rượu như sau:

 • Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm
 • Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là 05 năm

===>>> Xem thêm: Giấy phép bán lẻ rượu

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về giấy phép sản xuất rượu. Từ khi viết bài này các quy định của pháp luật đã có thể thay đổi. Nên để được tư vấn chính xác nhất, bạn vui lòng gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Thái An.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói