hop dong dai ly

hợp đồng đại lý

Hợp đồng đại lý không kín kẽ có thể đưa đến nhiều tranh chấp giữa các bên.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.