nong dan

gia hạn sử dụng đất

Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không nhất thiết phải gia hạn sử dụng đất khi Giấy chứng nhận hết hạn.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.