178.gia-han-giay-phep-thanh-lap-vpđd-cong-ty-nuoc-ngoai

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép

Đàm Thị Lộc
Bài viết mới nhất của Đàm Thị Lộc (Xem tất cả)
    Both comments and trackbacks are currently closed.