thong-bao-sai-quy-dinh

Những hành vi trái pháp luật do cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện có thể thuộc đối tượng khiếu nại theo quy định mới nhất hiện nay – Ảnh minh họa: Internet.

Đàm Thị Lộc
Bài viết mới nhất của Đàm Thị Lộc (Xem tất cả)
Both comments and trackbacks are currently closed.