xu phat khi cham thong bao thay doi nganh nghe kinh doanh

xử phạt khi chậm thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có thể bị xử phạt khi chậm thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh – ảnh: Luật Thái An

xu phat khi cham thong bao thay doi nganh nghe kinh doanh 1
Both comments and trackbacks are currently closed.