Dịch vụ hỗ trợ khách hàng kê khai làm lý lịch tư pháp

Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp 

Cho người Việt Nam và người nước ngoài – Đảm bảo chuẩn pháp lý

 

Ngày nay nhiều người có nhu cầu làm lý lịch tư pháp để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp. Bài viết sau đây của Luật Thái An sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về việc xin cấp lý lịch tư pháp.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc xin cấp lý lịch tư pháp:

Cơ sở pháp lý điều chỉnh việc xin cấp lý lịch tư pháp là các văn bản pháp luật sau đây:

2. Lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định:

“Lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.”

3. Mục đích của việc xin cấp lý lịch tư pháp, thực hiện dịch vụ làm lý lịch tư pháp

Có khá nhiều mục đích để người dân xin cấp lý lịch tư pháp, đó là:

===>>> Xem thêm: Được xóa án tích thì lý lịch tư pháp viết như thế nào?

a. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp cho những người có nhu cầu cầu chứng minh:

Người dân có thể xin cấp lý lịch tư pháp để chứng minh:

 • cá nhân có hay không có án tích
 • cá nhân có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản

b. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp cho những người có nhu cầu cầu ghi nhận việc xóa án tích:

Người dân có thể xin cấp lý lịch tư pháp để ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

c. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp cho những người có nhu cầu cầu xin cấp lý lịch tư pháp để hỗ trợ các hoạt động trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh:

Việc cấp lý lịch tư pháp cũng là để hỗ trợ người dân trong một số hoạt động sau:

 • Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.
 • Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

===>>> Xem thêm: Những trường hợp không được cấp lý lịch tư pháp

4. Đối tượng cần đến dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp

Các đối tượng sau cần xin cấp lý lịch tư pháp:

 • Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Xin cấp lý lịch tư pháp của mình.

===>>> Xem thêm: Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

 • Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Xin cấp lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Xin cấp lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
Dịch vụ làm lý lịch tư pháp của Luật Thái An - Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1
Dịch vụ làm lý lịch tư pháp của Luật Thái An – Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1

5. Có mấy loại lý lịch tư pháp?

Có 2 loại lý lịch tư pháp, đó là:

a. Lý lịch tư pháp số 1

Lý lịch tư pháp số 1 cấp theo yêu cầu của công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp lý lịch tư pháp số 1.

b. Lý lịch tư pháp số 2

Lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình. Cá nhân không thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu lý lịch tư pháp số 2.

===>>> Xem thêm: Thời hạn của lý lịch tư pháp là bao lâu ?

c. So sánh nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 1 và 2:

Những điểm khác biệt lớn nhất về nội dung là phiếu lý lịch tư pháp số 2 so với số 1 là:

 • có ghi thông tin (họ tên) của cha, mẹ, vợ/chồng (nếu có) của người xin cấp phiếu lý lịch
 • có ghi thông tin bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập doanh nghiệp/hợp tác xã hay không=

6. Nội dung của lý lịch tư pháp gồm những gì?

===>>> Xem thêm: Nội dung phiếu lý lịch tư pháp

7. Thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp

Thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp thuộc về Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở tư pháp, cụ thể như sau:

===>>> Xem thêm: Làm lý lịch tư pháp ở tỉnh khác có được không?

a. Thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia:

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp lý lịch tư pháp đối với các trường hợp sau:

 • Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
 • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

===>>> Xem thêm: Thủ tục làm lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật

b. Thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp:

Sở Tư pháp cấp lý lịch tư pháp đối với các trường hợp sau:

 • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

===>>> Xem thêm:

8. Giấy tờ cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp

Khách hàng cần cung cấp các giấy tờ sau đây khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp của chúng tôi:

 • Tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp
 • Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu cấp lý lịch tư pháp

===>>> Xem thêm: Cách làm lý lịch tư pháp online

9. Thời gian thực hiện dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý làm lịch tư pháp

Sau khi đã được hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp, khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp với thời gian theo quy định của pháp luật.

===>>> Xem thêm: Lệ phí làm lý lịch tư pháp

10. Ưu điểm của Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp số 1 và số 2 từ Công ty Luật Thái An:

 • Hỗ trợ khách hàng kê khai thông tin đầy đủ, đúng quy định của pháp luật
 • Bảo mật thông tin khách hàng

11. Các loại dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp do Luật Thái An cung cấp

Thời điểm hiện tại, Công ty Luật Thái An cung cấp đa dạng các gói dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp, bao gồm:

 • Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp;
 • Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm Lý lịch tư pháp số 1;
 • Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm Lý lịch tư pháp số 2;
 • Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp cho người Việt nam tại Việt Nam;
 • Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp cho người Việt Nam tại nước ngoài;
 • Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài ở Việt Nam;
 • Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài từng ở Việt Nam;
 • Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp tại Hà Nội;
 • Dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp tại các tỉnh thành khác;
 • Dịch vụ dịch thuật công chứng Lý lịch tư pháp sang các ngôn ngữ khác.

 


Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kê khai làm PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP số 1 hoặc số 2 cho các cá nhân đang sinh sống, làm việc trên phạm vi toàn quốc, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đang hoặc đã từng sống tại Việt Nam

Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật để được tư vấn. Để yêu cầu dịch vụ hỗ trợ kê khai làm lý lịch tư pháp, vui lòng nhắn tin qua zalo hoặc điền FORM. Chúng tôi phản hồi 24/7!

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT !


THÔNG TIN LIÊN QUAN