hanh-vi-trai-luat

Khi bạn bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp bởi các hành vi hành chính thì bạn có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại – Ảnh minh họa: Internet.

hanh-vi-trai-luat 1
Both comments and trackbacks are currently closed.