cong ty lien doanh nuoc ngoai

Thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Thành lập công ty liên doanh nước ngoài cần tuân thủ pháp luật Việt Nam và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Both comments and trackbacks are currently closed.