Điều kiện kinh doanh rượu

Điều kiện kinh doanh rượu là những quy định về điều kiện bắt buộc chủ thể phải đáp ứng khi muốn kinh doanh rượu mà Chính phủ đã ban hành. Kinh doanh rượu rất đa dạng về hoạt động, có thể bao gồm: sản xuất, bán buôn, bán lẻ, phân phối…. Với mỗi hoạt động thì pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh riêng. Tìm hiểu điều kiện kinh doanh rượu trong từng trường hợp trong bài viết dưới đây của Luật Thái An.

1. Cơ sở pháp lý quy định điều kiện kinh doanh rượu

Cơ sở pháp lý quy định điều kiện kinh doanh rượu là:

2. Điều kiện điều kiện kinh doanh rượu: sản xuất rượu

a) Điều kiện kinh doanh rượu: sản xuất rượu công nghiệp

Khác với sản xuất rượu thủ công, sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp. Có nghĩa rằng việc tạo ra sản phẩm rượu là nhờ sự can thiệp của máy móc, công nghệ. Do vậy, điều kiện cũng có phần khắt khe hơn. Bao gồm 6 điều kiện:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có dây chuyn máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sn xuất.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu

b) Điều kiện kinh doanh rượu: sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Đối với cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

===>>> Xem thêm: Giấy phép sản xuất rượu

c) Điều kiện kinh doanh rượu: sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Đối với cơ sở sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại thì cần đáp ứng điều kiện như sau:

 • Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
 • Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
điều kiện kinh doanh rượu
5 lưu ý quan trọng nhất về điều kiện kinh doanh rượu theo quy định mới nhất hiện nay – Ảnh minh họa: Internet.

3. Điều kiện kinh doanh rượu: phân phối rượu

Kinh doanh rượu mà cụ thể là phân phối rượu thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ sở kinh doanh chỉ được phép hoạt động khi đã được cấp giấy phép phân phối rượu. Điều kiện để xin giấy phép như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có văn bản gii thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

===>>> Xem thêm: Giấy phép phân phối rượu

4. Điều kiện kinh doanh rượu: bán buôn rượu

Pháp luật đặt ra các điều kiện kinh doanh rượu cụ thể là bán buôn rượu bao gồm:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

5. Điều kiện kinh doanh rượu: bán lẻ rượu

Điều kiện kinh doanh rượu/bán lẻ rượu bao gồm:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

===>>> Xem thêm: Giấy phép bán lẻ rượu

6. Điều kiện kinh doanh rượu: bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Điều kiện kinh doanh rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh
 • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

===>>> Xem thêm: Giấy phép bán buôn rượu

7. Thời hạn của giấy phép kinh doanh rượu

Như những loại giấy phép kinh doanh khác, giấy phép kinh doanh rượu có thời hạn nhất định. Pháp luật quy định như sau:

 • Thời hạn là 15 năm đối với Giấy phép sản suất rượu công nghiệp
 • Thời hạn là 05 năm đối với Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu

Hết thời hạn nêu trên, cơ sở muốn tiếp tục kinh doanh rượu thì phải xin cấp lại giấy phép kinh doanh rượu theo quy định. Nếu không, mọi hành vi kinh doanh rượu là bất hợp pháp.

8. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu

Hoạt động kinh doanh rượu là rộng rãi bao gồm nhiều công đoạn như sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ hay là cơ sở sản xuất rượu công nghiệp hay cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Vì tính đa dạng như vậy nên với từng trường hợp kể trên, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh rượu là khác nhau và đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.

 • Bước 2: Nộp hồ

Bạn mang 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng). Việc nộp hồ sơ phải đúng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh rượu như chúng tôi đã nêu ở trên để hồ sơ của bạn được chấp thuận.

  • Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:

Thời hạn làm việc là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

  • Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

===>>> Xem thêm: Giấy phép kinh doanh rượu

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về điều kiện kinh doanh rượu. Từ khi viết bài này các quy định của pháp luật đã có thể thay đổi. Nên để được tư vấn chính xác nhất, bạn vui lòng gọi tới Tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Thái An.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói