Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đúc kết từ rất nhiều vụ việc đầu tư nước ngoài cho khách hàng mỗi năm. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết và kinh nghiệm về vấn đề này với bạn đọc trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Cơ sở pháp lý điều chỉnh điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật đầu tư 2014
 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia (FTAs);
 • Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS);
 • Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di Lân (AANZFTA);
 • Nghị định 73/2012/NĐ-CP.

2. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, FTAs

a. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về hình thức đầu tư

Không quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam.

b. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về phạm vi đầu tư

Việt Nam chỉ cam kết cho phép đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực giáo dục về kỹ thuật, khoa học tự nhiên, công nghệ, quản trị kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ. Đầu tư nước ngoài được cấp phép đối với giáo dục phổ thông, giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn và dịch vụ giáo dục khác, bao gồm đào tạo ngoại ngữ. Ngoài ra, chương trình đào tạo phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

c. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về vốn đầu tư

Không quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam.

d. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia đầu tư

Không quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam.

3. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục theo AFAS

a. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về hình thức đầu tư

Không hạn chế đối với đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thành viên ASEAN.

b. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về phạm vi đầu tư

Việt Nam chỉ cam kết cấp phép cho đầu tư nước ngoài về giáo dục trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ.

Về cấp bậc giáo dục thì đầu tư nước ngoài được phép ở các bậc giáo dục tiểu học, giáo dục phổ thông, giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn và dịch vụ giáo dục khác, bao gồm đào tạo ngoại ngữ.

Ngoài ra, chương trình đào tạo phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

c. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về vốn đầu tư

Không hạn chế đối với đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thành viên ASEAN.

d. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia đầu tư

Không hạn chế đối với đầu tư nước ngoài từ các quốc gia thành viên ASEAN.

4. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục theo AANZFTA

a. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về hình thức đầu tư

Không hạn chế đối với đầu tư nước ngoài từ Úc và New Zealand.

b. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về phạm vi đầu tư

Việt Nam chỉ cam kết cấp phép đầu tư nước ngoài về giáo dục trong các lĩnh vực nông nghiệp, kiến trúc, đóng tàu, quản trị doanh nghiệp, quản lý, khoa học máy tính, xây dựng, hệ thống thông tin, dịch vụ nha khoa, kinh tế học, sư phạm, kỹ thuật, môi trường, khảo sát, dịch vụ cộng đồng, đất đai và tài nguyên biển, chăn nuôi, nghiên cứu ngôn ngữ, luật, nghiên cứu quy phạm pháp luật, khoa học đời sống, sản xuất, toán học, khoa học y tế, y học, giáo dục đa lĩnh vực, điều dưỡng, dược, khoa học vật lý, khoa học, dịch vụ, ẩm thực và du lịch, vận tải, khoa học thú y, nghệ thuật biểu diễn và thị giác.

Các cấp bậc giáo dục có thể tiếp nhận đầu tư nước ngoài là phổ thông cơ sở, giáo dục bậc cao, giáo dục cho người lớn và dịch vụ giáo dục khác (bao gồm đào tạo ngoại ngữ).

Ngoài ra, chương trình đào tạo phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

c. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về vốn đầu tư

Không hạn chế đối với đầu tư nước ngoài từ Úc và New Zealand.

d. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia đầu tư

Không hạn chế đối với đầu tư nước ngoài từ Úc và New Zealand.

5. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật Việt Nam

a. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về hình thức đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn 100% cho dự án hoặc liên doanh.

b. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về suất đầu tư

 • Suất đầu tư đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục mầm non: ít nhất là 30.000.000 VNĐ/trẻ.
 • Suất đầu tư đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông: ít nhất là 50.000.000 VNĐ/học sinh.
 • Suất đầu tư đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn: ít nhất là 20.000.000 triệu VNĐ/học viên.
 • Suất đầu tư đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học: ít nhất là 150.000.000 VNĐ/sinh viên.
 • Suất đầu tư đối với dự án đầu tư xin mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải có suất đầu tư và vốn đầu tư ít nhất tương đương mức quy định cho việc thành lập các cơ sở giáo dục nêu trên.
 • Suất đầu tư đối với dự án đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức quy định.

Lưu ý: Các suất đầu tư như nêu ở trên không bao gồm phí sử dụng đất.

c. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về cơ sở giáo dục được đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài được cấp phép đối với các cơ sở đào tạo sau:

 • Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn
 • Cơ sở giáo dục mầm non
 • Cơ sở giáo dục phổ
 • Cơ sở giáo dục đại học.

d. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về cơ sở vật chất

Đối với cơ sở giáo dục Việt Nam đã hoạt động 20 năm trở lên phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý về việc giao đất hoặc cho thuê đất. Giai đoạn đầu tư tối đa là 05 năm.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đã hoạt động dưới 20 năm thì không phải xây dựng cơ sở vật chất riêng, nhưng phải có hợp đồng thuê trường, lớp, nhà xưởng trong thời gian ít nhất là 05 năm.

đ. Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục – điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia đầu tư

Không hạn chế đối với đầu tư nước ngoài.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về Điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Xin lưu ý là sau thời điểm chúng tôi viết bài này, luật pháp đã có thể thay đổi các quy định liên quan, do vậy bạn nên gọi điện tới Tổng đài tư vấn đầu tư nước ngoài của Luật Thái An để được tư vấn trực tiếp và chính xác nhất về tất cả các vấn đề đầu tư nước ngoài.

6. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Luật pháp Việt Nam có những quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói riêng. Nếu không am hiểu pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng có những hành vi vi phạm pháp luật và phải gánh chịu hậu quả theo quy định của pháp luật. Để được tư vấn một cách đầy đủ, nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo dịch vụ của chúng tôi, hay xem bài viết Dịch vụ xin cấp Giấy phép đầu tư của Luật Thái An.

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

1900633725