Điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám đông y

Điều kiện cấp giấy phép hoạt đông phòng khám đông y về dụng cụ y tế

Pháp luật quy định 6 loại điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám đông y.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.