Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Việc thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài nhằm mục đích quảng bá sản phẩm thương hiệu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại, thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện, không bao gồm ngành dịch vụ mà việc thành lập Văn phòng đại diện trong lĩnh vực đó được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, có rất nhiều trường hợp công ty nước ngoài có những thay đổi nội dung so với khi thành lập. Vậy trong trường hợp có những nội dung thay đổi đó thì những nội dung nào bắt buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật Thái An xin gửi tới bạn đọc tham khảo các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài.


1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Cơ sở pháp lý điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 • Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là gì?

Theo Khoản 6, Điều 3 Luật Thương mại 2005 thì Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài là việc những công ty nước ngoài đã được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại điện rồi và giờ lại có nhu cầu thay đổi các nội dung trên giấy phép Văn phòng đại diện đó. Việc thay đổi này nhằm mục đích cập nhật thông tin đúng với thực tế để cơ quan nhà nước quản lý chính xác và hiệu quả.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài nhằm cập nhật thông tin đúng với thực tế để quản lý nhà nước hiệu quả – Nguồn ảnh minh họa: Internet

3. Khi nào phải điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài?

Theo Điều 15 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam trong những trường hợp sau:

 • Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài
 • Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện
 • Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện
 • Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện
 • Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý

===>>> Xem thêm: Thành lập Văn phòng đại diện để làm gì?

4. Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Theo Điều 16 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, 01 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

01 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: (i) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; (ii) Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi; (iii) Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Về các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

 • Trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài:
  • Cần cung cấp bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài (thông thường là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ đã được thay đổi).
  • Tài liệu này cần phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện:
  • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện;
  • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện;
  • Giấy tờ chứng minh người đứng đầu của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi;
  • Các tài liệu này phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý:
  • Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;
  • Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Lưu ý 01: Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT (Mẫu MĐ-3)

Mẫu MĐ-3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa điểm, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép)

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ……………………

Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa)……………………………………………

Tên thương nhân viết tắt:……………………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: …/…/… Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………….. Fax:…………….. Email:……………..Website: (nếu có)………………………

Đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau:

Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) ……………………………………………

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: ……. Ngày cấp …/…/ ……………………………

6Thứ tự của Văn phòng đại diện: ……………………………………………………………………………

Điện thoại:………….. Fax:…………….. Email:……………..Website: (nếu có) ………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Nội dung điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………………..

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết:

1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./.

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

____________________
6 Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước ngoài tự xác định thứ tự của Văn phòng đại diện theo thời gian thành lập.

5. Trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp phép.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trừ trường hợp hồ sơ phải gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan chuyên ngành, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 3: Trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện khi việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4: Thương nhân nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

Lưu ý 02: Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

6. Không điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài bị xử lý như thế nào?

Căn cứ vào Điểm d Khoản 2 Điều 86 Nghị định 185/2013/NĐ-CP thì hành vi không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Ngoài ra, cũng theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định:

“2. Hình thức phạt tiền quy định tại Nghị định này là hình thức xử phạt chính và mức tiền phạt quy định tại Nghị định này là áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định đối với cá nhân.”

===>>> Xem thêm: Xử lý vi phạm văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Trên đây là các nội dung tư vấn liên quan đến việc điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài . Nếu bạn cần giải đáp thắc mắc trong từng trường hợp cụ thể, hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật để được hỗ trợ kịp thời!

===>>> Xem thêm:

7. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài/thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài/thành lập văn phòng đại diện nước ngoài.

7.1. Nội dung dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài/văn phòng đại diện nước ngoài

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện, thủ tục thành lập, quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện.
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, giấy tờ cần thiết.
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập văn phòng đại diện.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện.
 • Theo dõi việc xử lý hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại cơ quan cấp phép.
 • Nhận và bàn giao kết quả dịch vụ thành lập văn phòng đại diện cho khách hàng.
 • Tư vấn những công việc cần làm sau khi có giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan hoạt động của văn phòng đại diện.

7.2. Tại sao khách hàng nên lựa chọn dịch vụ của Công ty Luật Thái An?

Khách hàng lựa chọn dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài/dịch vụ thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài của Công ty Luật Thái An bởi những lý do sau:

 • Hãng luật được thành lập từ năm 2007, chuyên về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh.
 • Với 03 văn phòng tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
 • Các chuyên viên, luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính như: đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư nước ngoài…
 • Hồ sơ, thủ tục nhanh gọn.
 • Phí dịch vụ thấp.
 • Thông tin khách hàng được bảo mật.
 • Tiết kiệm tới 20% phí cho các dịch vụ pháp lý khác.

===>>> Xem thêm:

 

HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!

Nguyễn Văn Thanh

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói