Hợp đồng liên danh: Có rủi ro tranh chấp nào ? Soạn thảo hợp đồng thế nào?

CHUYÊN SOẠN THẢO, RÀ SOÁT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG 

Phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, bảo vệ quyền lợi

Hợp đồng liên danh là loại hợp đồng được sử dụng khá phổ biến trong hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người còn nhầm lẫn giữa thuật ngữ “hợp đồng liên doanh” với “hợp đồng liên danh”, dẫn tới việc soạn thảo hợp đồng chưa phù hợp với mục đích giao kết.

I. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng liên danh, thỏa thuận liên danh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề hợp đồng liên danh, thỏa thuận liên danh là Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đấu thầu năm 2013…

II. Hợp đồng liên danh là gì?

Hợp đồng liên danh là loại hợp đồng được sử dụng trong đấu thầu, khi các bên dự thầu hợp tác, liên kết tạo thành một liên danh để tham gia dự thầu. 

Liên danh này không có tư cách pháp nhân, đại diện của liên danh được quyết định bởi các thành viên trong liên danh, có thể là một thành viên hoặc nhiều thành viên. 

Hợp đồng quy định về các thành viên tham gia liên danh, mục đích, quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong liên danh.

“Hợp đồng liên danh”  và “Hợp đồng liên doanh” là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau nên mọi người cần có những hiểu biết cơ bản về hai loại hợp đồng này:

===>>> Xem thêm:So sánh Hợp đồng liên danh và Hợp đồng liên doanh

hợp đồng liên danh
Nếu bạn cần giải đáp thắc mắc về hợp đồng liên danh thì bai viết dưới đây là dành cho bạn – Ảnh minh họa: Internet.

IV. Rủi ro tranh chấp nào từ Hợp đồng liên danh ?

1. Tranh chấp hợp đồng liên danh liên quan đến chủ thể ký kết hợp đồng

Thứ nhất, về chủ thể ký hợp đồng liên danh:

Chủ thể của hình thức đầu tư theo hợp đồng liên danh là các nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, thông thường chủ thể là thương nhân. Hợp đồng có thể bao gồm đại diện của hai bên chủ thể hoặc nhiều bên, nó phụ thuộc vào số lượng đại diện muốn tham gia hợp đồng danh, muốn trực tiếp được thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng liên danh.

Đối với chủ thể hợp đồng liên doanh là tổ chức thì thực tế có nhiều hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền như: Không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hoặc là người đại diện theo pháp luật nhưng không có thẩm quyền ký kết. Bên cạnh đó, tranh chấp có thể do Người ký không phải là đại diện theo pháp luật của công ty, có ủy quyền hợp pháp nhưng thực hiện ký hợp đồng vượt quá phạm vi ủy quyền.

Điều này dẫn đến những tranh chấp bởi khi Hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền của doanh nghiệp về nguyên tắc sẽ vô hiệu. Tùy từng trường hợp cụ thể mà hợp đồng có thể vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu một phần. Khi đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các bên còn lại.

===>>> Xem thêm: Hợp đồng vô hiệu

Thứ hai, về năng lực của các bên liên danh trong hợp đồng

Ngoài ra, đối với hợp đồng liên danh cần xét đến năng lực về tài chính, năng lực thương mại, năng lực về kỹ thuật, năng lực về chuyên môn của đối tác…. để phù hợp với hoạt động hợp tác, hạn chế những tranh chấp đáng tiếc xảy ra. Các nhà thầu liên danh phải có tư cách hợp lệ, có đủ năng lực theo quy định phù hợp với quy mô, tính chất, loại công việc do mình đảm nhận.

b. Tranh chấp hợp đồng liên danh do vi phạm nguyên tắc hoạt động của liên danh

Trong mỗi hợp đồng liên danh, các bên sẽ thống nhất các điều khoản về nguyên tắc hoạt động của Liên danh. Các bên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình đấu thầu hoặc thi công xây dựng, hay tư vấn thiết kế xây dựng…

Các bên cùng có trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Trong quá trình lập Hồ sơ dự thầu, các bên sẽ cùng nhau thống nhất tài liệu, văn bản, bảng biểu và các nội dung khác của Hồ sơ dự thầu và trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây lắp (nếu trúng thầu). Các bên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính của đơn vị mình cho Liên danh với mục đích thắng thầu dự án.

Vậy nên, nếu một trong các bên của hợp đồng liên danh cung cấp thông tin không đầy đủ, không đúng, hoặc làm giả giấy tờ tài liệu về năng lực sản xuất, tài chính của mình, dẫn tới việc liên danh không trúng thầu dự án thì có thể gây ra xung đột giữa các bên. Cụ thể như sau:

 • Đối với gói thầu xây lắp: Các bên cần chuẩn bị nhân sự, thiết bị để tham gia hồ sơ dự thầu cùng như phải có đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ để làm hồ sơ dự thầu. Đối với phần thuyết minh biện pháp thi công cũng cần lưu ý thuyết minh đối với phần việc của cả các thành viên liên danh, biện pháp thi công của từng thành viên tham gia đảm nhận công việc trong liên danh, khả năng huy động thiết bị, tiến độ thực hiện cũng phải logic với phần thỏa thuận cũng như năng lực tham gia trong liên danh.
 • Đối với gói thầu tư vấn, lĩnh vực tư vấn quan trọng nhất đó là phần nhân sự bố trí thực hiện gói thầu, do đó các bên cần phải bố trí nhân sự phù hợp, đặc biệt là phù hợp với phạm vi công việc của mình trong liên danh. Đối với nhân sự thực hiện, quan trọng nhất là lý lịch công việc cần phải thực hiện khai đầy đủ theo mẫu, chuẩn bị các tài liệu để chứng minh là nhân sự đó đã tham gia những dự án đã kê khai.

Như vậy, trong việc xác lập hợp đồng liên danh, các bên cần đảm bảo việc thực hiện đúng trách nhiệm của mình để việc liên danh có hiệu quả, hạn chế những tranh chấp đáng tiếc xảy ra.

c. Tranh chấp hợp đồng liên danh về nội dung, khối lượng công việc được phân chia thực hiện trong hợp đồng liên danh

Theo quy định thì một thỏa thuận liên danh được coi là hợp lệ khi nội dung của thỏa thuận phân định rõ quyền lợi, trách nhiệm, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh; chữ ký của các thành viên, con dấu (nếu có). Mục đích của việc phân chia là phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh môi trường…khi thực hiện gói thầu.

Theo đó, nếu từ khâu soạn thảo, ký kết hợp đồng không quy định rõ về việc phân định quyền lợi, trách nhiệm, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của các thành viên trong liên danh thì rất dễ gây ra những tranh chấp, xung đột về lợi ích.

Ví dụ như:

Công ty A và B liên danh với nhau để tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa, các bên đã có thỏa thuận phân công trách nhiệm, công việc cho từng thành viên phải làm. Sau này khi trúng thầu và thực hiện hợp đồng, Công ty B đã không thực hiện đúng phần công việc mà mình đã đảm nhận như thỏa thuận trong hợp đồng liên danh, gây thiệt hại cho chủ đầu tư. Vậy vấn đề mâu thuẫn đặt ra là Bên B có phải liên đới chịu trách nhiệm do hành vi của Bên B gây ra hay không?

Xét trong trường hợp này, hợp đồng với chủ đầu tư là giữa chủ đầu tư và nhà thầu liên danh. Do vậy khi công ty A hay B vi phạm hợp đồng với chủ đầu tư thì cũng là nhà thầu liên danh vo phạm hợp đồng. Theo đó A và B phải liên đới chịu trách nhiệm với nhau trước chủ đầu tư. Sau đó căn cứ vào hợp đồng liên danh mà công ty A có quyền yêu cầu Công ty B bồi thường thiệt hại mà Công ty A phải gánh chịu do hành vi vi phạm của Bên B gây ra.

d. Tranh chấp hợp đồng liên danh trong quá trình tổ chức thực hiện dự án theo hợp đồng:

Thông thường, với các Hợp đồng liên danh thi công xây dựng, các bên sẽ bàn bạc thống nhất thành lập Ban điều hành công trường và hoạt động theo quy chế của Ban điều hành được các bên nhất trí thông qua. Về khối lượng, giá trị thanh toán cho mỗi thành viên trong Liên danh: Từng kỳ thanh toán căn cứ khối lượng và giá trị được thanh toán với Chủ đầu tư, Ban điều hành sẽ công khai và được các đơn vị thành viên ký xác nhận để làm cơ sở thanh toán tiền cho các đơn vị thành viên.

Trách nhiệm của nhà thầu đứng đầu Liên danh: Nhà thầu đứng đầu Liên danh chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về mọi công việc, mọi giao dịch có liên quan đến việc thực hiện gói thầu.

Trên cơ sở phần khối lượng được phân chia, các bên phải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp được ký giữa chủ đầu tư và Liên danh.

Trong quá trình thi công mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi hợp đồng của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, kỹ thuật, tiến độ xây dựng công trình và các quy định khác của Nhà nước trước Chủ đầu tư đồng thời chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án.

Toàn bộ chi phí trong quá trình lập hồ sơ dự thầu được các bên tập hợp phân bổ theo tỷ lệ khối lượng công việc đã phân chia ở trên.

Ngoài ra, cũng có những tranh chấp xảy ra khi thành viên liên danh tự ý chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình.

===>>> Xem thêm: Tranh chấp hợp đồng liên danh và cách phòng ngừa

e. Tranh chấp liên quan đến điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng liên danh

Về cơ bản, dù ký kết hợp đồng liên danh tuy nhiên mỗi chủ thể sẽ thường đảm nhiệm các công việc, khối lượng khác nhau và chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thực hiện hợp đồng của mình. Tuy nhiên có không ít trường hợp có sự chậm trế thực hiện nghĩa vụ hoặc không thực hiện nghĩa vụ do chịu ảnh hưởng của bên kia hoặc do các sự kiện khách quan, bất khả kháng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng. Trường hợp vì hành vi của bên kia khiến việc thực hiện hợp đồng của mình bị trì hoãn thì bên vi phạm sẽ phải chịu phạt hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, cần lưu ý về trường hợp vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả khảng.

Vậy nên, trong hợp đồng liên danh cũng cần quy định một cách rõ ràng về các trường hợp bất khả kháng để tránh việc một bên lợi dụng lý do về sự kiện bất khả kháng để vi phạm hợp đồng.

f. Tranh chấp hợp đồng liên danh liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng liên danh thường chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Theo thỏa thuận của các thành viên;
 • Do một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng;
 • Hết thời hạn thỏa thuận ghi trong hợp đồng (hoặc là hoàn thành xong nghĩa vụ với Chủ đầu tư;
 • Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thực tế, đa số các tranh chấp phát sinh do một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đột ngột, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng của liên danh.

Điều này là bởi, trong quá trình thi công, dù mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi hợp đồng của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, kỹ thuật, tiến độ xây dựng công trình nhưng đồng thời cũng chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án. Khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng không đúng trình tự thủ tục thỏa thuận tại hợp đồng, nếu gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng.

Khi hợp đồng liên danh không quy định chi tiết về các trường hợp chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm khi đơn phường chấm dứt hợp đồng thì rất dễ dẫn đến các tranh chấp xảy ra, bao gồm cả về vấn đề bồi thường thiệt hại, phạt hợp đồng.

IV. Hợp đồng liên danh cần có những điều khoản cơ bản nào?

Nội dung cơ bản và điều kiện có hiệu lực của hợp đồng liên danh thực hiện theo quy định chung của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Một mẫu hợp đồng liên doanh hợp pháp cần có các điều khoản cơ bản như sau:

 • Chủ thể của hợp đồng
 • Tên và đại diện Liên danh
 • Phân chia công việc (nếu trúng thầu)
 • Nguyên tắc hoạt động
 • Công tác tài chính kế toán
 • Trách nhiệm của đại diện liên danh, người đại diện liên danh
 • Trách nhiệm của mỗi thành viên trong liên danh
 • Bất khả kháng
 • Phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại
 • Giải quyết tranh chấp

Chúng tôi sẽ trình bầy cụ thể sau đây:

1. Điều khoản về chủ thể của hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

Hợp đồng liên danh cần thể hiện rõ thông tin, xác định rõ xem chủ thể hợp đồng là ai và chủ thể giao kết hợp đồng có hợp pháp không?

Theo đó, trong hợp đồng cần nêu rõ các thông tin như sau:

 • Pháp nhân:
 • Tên pháp nhân;
 • Mã số ĐKDN;
 • Địa chỉ;
 • Sđt, email;
 • Người đại diện.

2. Tên và đại diện Liên danh

 • Tên Liên danh
 • Các thành viên Liên danh
 • Đại diện Liên danh
 • Con dấu của Liên danh
 • Tài khoản của Liên danh
 • Địa chỉ giao dịch
 • Thời hạn của Liên danh

3. Điều khoản về phân chia công việc (nếu trúng thầu) trong hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

Căn cứ trên nội dung gói thầu, các bên phân chia công việc cho từng thành viên trong liên danh. Công việc phân chia được dựa trên các yếu tố như khối lượng công việc (%); hạng mục (xây dựng, giám sát, lắp đặt,…..);

Nếu các bên có ý định chuyển nhượng một phần công việc sau trúng thầu cho nhà thầu liên danh khác thì cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật và ghi nhận rõ ràng trong điều khoản hợp đồng.

===>>> Xem thêm: Chuyển nhượng một phần công việc sau trúng thầu cho nhà thầu liên danh khác

4. Điều khoản về nguyên tắc hoạt động của liên danh, thoả thuận liên danh

Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu: Các bên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính của đơn vị mình cho Liên danh với mục đích thắng thầu dự án.

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, các bên sẽ bàn bạc thống nhất thành lập Ban điều hành công trường và hoạt động theo quy chế của Ban điều hành được các bên nhất trí thông qua.

Hợp đồng liên danh là loại hợp đồng được sử dụng trong hợp tác đầu tư, đấu thầu
Hợp đồng liên danh là loại hợp đồng được sử dụng trong hợp tác đầu tư, đấu thầu – Nguồn ảnh minh họa: Internet

5. Điều khoản về công tác tài chính kế toán trong hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

Mỗi bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về chế độ tài chính của mình và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh lỗ, lãi trong phần việc được giao.

6. Điều khoản về trách nhiệm của đại diện liên danh, người đại diện liên danh

Hợp đồng quy định trách nhiệm của nhà thầu đứng đầu Liên danh, trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu Liên danh.

 • Trách nhiệm của nhà thầu đứng đầu Liên danh: Nhà thầu đứng đầu Liên danh chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về mọi công việc, mọi giao dịch có liên quan đến việc thực hiện gói thầu.
 • Nười đứng đầu Liên danh chịu trách nhiệm tổ chức trong Liên danh để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu.

7. Điều khoản về trách nhiệm của mỗi thành viên trong liên danh

Đây là điều khoản rất quan trọng nhằm phân định vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong liên danh. Các bên có thể thỏa thuận một số nội dung như sau:

 • Thỏa thuận về trách nhiệm tổ chức triển khai thi công của từng bên trên cơ sở phần khối lượng đã được phân chia;
 • Thỏa thuận về trách nhiệm phối hợp của các bên trong quá trình đấu thầu: Từ khâu lập hồ sơ đến trong suốt quá trình thực hiện hợp động giao nhận thầu xây lắp (nếu trúng thầu)
 • Quy định về việc chịu trách nhiệm độc lập khi một bên vi phạm hợp đồng của mình về các vấn đề liên quan đến khối lượng, kỹ thuật, tiến độ trước Chủ đầu tư. Đồng thời quy định việc chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án.
 • Quy định về việc không được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo hợp đồng liên danh này cho bên thứ 3 nếu chưa có văn bản chấp thuận của các thành viên khác trong Liên danh.

8. Điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

Đây là điều khoản ghi nhận thỏa thuận của các bên về các trường hợp được xem là sự kiện bất khả kháng và trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự kiện này.

Bất kỳ việc không thực hiện hay chậm trễ thực hiện nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng mà do ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đều không bị coi là vi phạm Hợp đồng.

Để xây dựng điều khoản bất khả kháng một cách chặt chẽ, tránh những tranh chấp không đáng có sau này thì người soạn thảo cần nghiên cứu kỹ lưỡng quy định pháp luật về bất khả kháng.

===>>> Xem thêm: Xây dựng điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng

hợp đồng liên danh
Những điều khoản không thể thiếu trong hợp đồng liên danh có thể bạn chưa biết – Ảnh minh họa: Internet.

9. Điều khoản về phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại trong hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

Đây là những thỏa thuận rất quan trọng nhằm ràng buộc các bên thực hiện nghiêm túc hợp đồng, cũng như trách nhiệm của bên có hành vi vi phạm thỏa thuận tại hợp đồng, hoặc gây ra thiệt hại cho bên còn lại.

 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi một bên bị thiệt hại mà nguyên nhân trực tiếp là do việc bên còn lại không thực hiện theo đúng các nghĩa vụ đã thỏa thuận;
 • Phạt hợp đồng là trách nhiệm pháp lý phát sinh khi một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng liên danh đã giao kết.

===>>> Xem thêm: 05 Lưu ý về điều khoản phạt vi phạm hợp đồng

10. Điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

 • Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng, bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau.
 • Các bên có thể thỏa thuận xử lý vụ việc theo tố tụng trọng tài hoặc khởi kiện ở tòa án có thẩm quyền

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

V. Một số mẫu hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

a. Mẫu hợp đồng liên danh / Mẫu thoả thuận liên danh

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về khái niệm hợp đồng liên danh mà chỉ được đề cập đến trong quy định của Luật Đấu thầu về nhà thầu liên danh. Tuy nhiên có thể hiểu, hợp đồng liên danh là hình thức thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên liên quan về việc cùng hợp tác để thực hiện một dự án hoặc một công trình, hạng mục nào đó và cùng thu lợi nhuận từ sự hợp tác đó.

Hợp đồng liên danh được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực đấu thầu và các dự án đầu tư kinh tế.

Dưới đây là mẫu hợp đồng liên danh/ thỏa thuận liên danh cơ bản mà khách hàng có thể tham khảo:

===>>> Xem ngay:Mẫu hợp đồng liên danh / Mẫu thoả thuận liên danh

b. Mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng

Trong hoạt động xây dựng, việc liên danh giữa các nhà thầu để đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu của Chủ đầu tư là một hoạt động phổ biến. Hoạt động liên danh này thể hiện ở việc các bên tiến hành giao kết các hợp đồng liên danh, thỏa thuận liên danh.

Hợp đồng liên danh trong xây dựng là hình thức thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên liên quan về việc cùng hợp tác để thực hiện một công trình, hạng mục nào đó và cùng thu lợi nhuận từ sự hợp tác đó.

Khi tiến hành liên danh để đấu thầu trong xây dựng, hợp đồng liên danh trong xây dựng giữa các nhà thầu phải được lập thành văn bản, các bên tham gia phải tiến hành ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.

===>>> Xem ngay:Mẫu hợp đồng liên danh trong xây dựng

c. Mẫu hợp đồng liên danh thực hiện dự án

Hợp đồng liên danh thực hiện dự án có thể hiểu là sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên liên quan về việc cùng hợp tác để thực hiện một dự án nào đó với đối tác thứ ba. Khác với các loại hợp đồng liên danh khác, hợp đồng liên danh thực hiện dự án có thể có các điều khoản về vấn đề góp vốn đầu tư dự án, hoặc các hoạt động khác nhằm thực hiện dự án

===>>> Xem ngay:Mẫu hợp đồng liên danh thực hiện dự án

d. Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

Hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế là loại hợp đồng được sử dụng trong đấu thầu, ghi nhận sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên dự thầu hợp tác, liên kết tạo thành một liên danh để tham gia dự thầu gói thầu tư vấn thiết kế và thực thi công việc (nếu trúng thầu).

Khi tiến hành liên danh để đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế, hợp đồng liên danh giữa các nhà thầu phải được lập thành văn bản, các bên tham gia phải tiến hành ký tên, đóng dấu vào hợp đồng.

===>>> Xem ngay:Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

VI. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh của Luật Thái An

Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta phó thác cho người không có kinh nghiệm để soạn thảo những hợp đồng theo mẫu tìm kiếm trên mạng nhằm tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!.

Vậy nên, việc sử dụng dịch vụ Luật sư để được tư vấn pháp lý và soạn thảo hợp đồng liên danh là vô cùng cần thiết.

Các loại hợp đồng liên danh Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều mẫu hợp đồng liên danh như sau:

 • hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế
 • hợp đồng liên danh thi công xây dựng
 • hợp đồng liên danh đấu thầu, hợp đồng liên danh các nhà thầu
 • hợp đồng liên danh thực hiện dự án
 • hợp đồng liên danh tư vấn

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng liên danh

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại đầu bài viết

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng liên danh

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại đầu bài viết

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng liên danh

Thời gian soạn thảo hợp đồng liên danh là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Đàm Thị Lộc

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 16+ năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp pháp luật nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 633 725
 • Để được Tư vấn luật bằng văn bản – Hãy điền Form gửi yêu cầu (phí tư vấn từ 3.000.000 đ)
 • Để được Cung cấp Dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)


  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói