Hợp đồng liên danh là loại hợp đồng được sử dụng khá phổ biến trong hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người còn nhầm lẫn giữa thuật ngữ “hợp đồng liên doanh” với “hợp đồng liên danh”, dẫn tới việc soạn thảo hợp đồng chưa phù hợp với mục đích giao kết.

Bởi vậy, Công ty Luật Thái An™ đang cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng liên danh cũng như các thoả thuận liên danh với nhiều ưu điểm của chúng tôi là dịch vụ chất lượng cao, nhanh chóng, chi phí hợp lý.


I. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hợp đồng liên danh, thỏa thuận liên danh

Cơ sở pháp lý điều chỉnh vấn đề hợp đồng liên danh, thỏa thuận liên danh là Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đấu thầu năm 2013…

II. Hợp đồng liên danh là gì?

Hợp đồng liên danh là loại hợp đồng được sử dụng trong đấu thầu, khi các bên dự thầu hợp tác, liên kết tạo thành một liên danh để tham gia dự thầu. 

Liên danh này không có tư cách pháp nhân, đại diện của liên danh được quyết định bởi các thành viên trong liên danh, có thể là một thành viên hoặc nhiều thành viên. 

Hợp đồng quy định về các thành viên tham gia liên danh, mục đích, quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong liên danh.

“Hợp đồng liên danh”  và “Hợp đồng liên doanh” là hai thuật ngữ hoàn toàn khác nhau nên mọi người cần có những hiểu biết cơ bản về hai loại hợp đồng này:

===>>> Xem thêm:So sánh Hợp đồng liên danh và Hợp đồng liên doanh

III. Hợp đồng liên danh cần có những điều khoản cơ bản nào?

Nội dung cơ bản và điều kiện có hiệu lực của hợp đồng liên danh thực hiện theo quy định chung của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Một mẫu hợp đồng liên doanh hợp pháp cần có các điều khoản cơ bản như sau:

 • Chủ thể của hợp đồng
 • Tên và đại diện Liên danh
 • Phân chia công việc (nếu trúng thầu)
 • Nguyên tắc hoạt động
 • Công tác tài chính kế toán
 • Trách nhiệm của đại diện liên danh, người đại diện liên danh
 • Trách nhiệm của mỗi thành viên trong liên danh
 • Bất khả kháng
 • Phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại
 • Giải quyết tranh chấp

Chúng tôi sẽ trình bầy cụ thể sau đây:

1. Điều khoản về chủ thể của hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

Hợp đồng liên danh cần thể hiện rõ thông tin, xác định rõ xem chủ thể hợp đồng là ai và chủ thể giao kết hợp đồng có hợp pháp không?

Theo đó, trong hợp đồng cần nêu rõ các thông tin như sau:

 • Pháp nhân:
 • Tên pháp nhân;
 • Mã số ĐKDN;
 • Địa chỉ;
 • Sđt, email;
 • Người đại diện.

2. Tên và đại diện Liên danh

 • Tên Liên danh
 • Các thành viên Liên danh
 • Đại diện Liên danh
 • Con dấu của Liên danh
 • Tài khoản của Liên danh
 • Địa chỉ giao dịch
 • Thời hạn của Liên danh

3. Điều khoản về phân chia công việc (nếu trúng thầu) trong hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

Căn cứ trên nội dung gói thầu, các bên phân chia công việc cho từng thành viên trong liên danh. Công việc phân chia được dựa trên các yếu tố như khối lượng công việc (%); hạng mục (xây dựng, giám sát, lắp đặt,…..);

Nếu các bên có ý định chuyển nhượng một phần công việc sau trúng thầu cho nhà thầu liên danh khác thì cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật và ghi nhận rõ ràng trong điều khoản hợp đồng.

===>>> Xem thêm: Chuyển nhượng một phần công việc sau trúng thầu cho nhà thầu liên danh khác

Hợp đồng liên danh là loại hợp đồng được sử dụng trong hợp tác đầu tư, đấu thầu
Hợp đồng liên danh là loại hợp đồng được sử dụng trong hợp tác đầu tư, đấu thầu – Nguồn ảnh minh họa: Internet

4. Điều khoản về nguyên tắc hoạt động của liên danh, thoả thuận liên danh

Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu: Các bên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính của đơn vị mình cho Liên danh với mục đích thắng thầu dự án.

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, các bên sẽ bàn bạc thống nhất thành lập Ban điều hành công trường và hoạt động theo quy chế của Ban điều hành được các bên nhất trí thông qua.

5. Điều khoản về công tác tài chính kế toán trong hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

Mỗi bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về chế độ tài chính của mình và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh lỗ, lãi trong phần việc được giao.

6. Điều khoản về trách nhiệm của đại diện liên danh, người đại diện liên danh

Hợp đồng quy định trách nhiệm của nhà thầu đứng đầu Liên danh, trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu Liên danh.

 • Trách nhiệm của nhà thầu đứng đầu Liên danh: Nhà thầu đứng đầu Liên danh chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về mọi công việc, mọi giao dịch có liên quan đến việc thực hiện gói thầu.
 • Nười đứng đầu Liên danh chịu trách nhiệm tổ chức trong Liên danh để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu.

7. Điều khoản về trách nhiệm của mỗi thành viên trong liên danh

Đây là điều khoản rất quan trọng nhằm phân định vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong liên danh. Các bên có thể thỏa thuận một số nội dung như sau:

 • Thỏa thuận về trách nhiệm tổ chức triển khai thi công của từng bên trên cơ sở phần khối lượng đã được phân chia;
 • Thỏa thuận về trách nhiệm phối hợp của các bên trong quá trình đấu thầu: Từ khâu lập hồ sơ đến trong suốt quá trình thực hiện hợp động giao nhận thầu xây lắp (nếu trúng thầu)
 • Quy định về việc chịu trách nhiệm độc lập khi một bên vi phạm hợp đồng của mình về các vấn đề liên quan đến khối lượng, kỹ thuật, tiến độ trước Chủ đầu tư. Đồng thời quy định việc chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án.
 • Quy định về việc không được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo hợp đồng liên danh này cho bên thứ 3 nếu chưa có văn bản chấp thuận của các thành viên khác trong Liên danh.

8. Điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

Đây là điều khoản ghi nhận thỏa thuận của các bên về các trường hợp được xem là sự kiện bất khả kháng và trách nhiệm của các bên khi xảy ra sự kiện này.

Bất kỳ việc không thực hiện hay chậm trễ thực hiện nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng mà do ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đều không bị coi là vi phạm Hợp đồng.

Để xây dựng điều khoản bất khả kháng một cách chặt chẽ, tránh những tranh chấp không đáng có sau này thì người soạn thảo cần nghiên cứu kỹ lưỡng quy định pháp luật về bất khả kháng.

===>>> Xem thêm: Xây dựng điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng

9. Điều khoản về phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại trong hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

Đây là những thỏa thuận rất quan trọng nhằm ràng buộc các bên thực hiện nghiêm túc hợp đồng, cũng như trách nhiệm của bên có hành vi vi phạm thỏa thuận tại hợp đồng, hoặc gây ra thiệt hại cho bên còn lại.

 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi một bên bị thiệt hại mà nguyên nhân trực tiếp là do việc bên còn lại không thực hiện theo đúng các nghĩa vụ đã thỏa thuận;
 • Phạt hợp đồng là trách nhiệm pháp lý phát sinh khi một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng liên danh đã giao kết.

===>>> Xem thêm: 05 Lưu ý về điều khoản phạt vi phạm hợp đồng

10. Điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh

 • Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng, bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau.
 • Các bên có thể thỏa thuận xử lý vụ việc theo tố tụng trọng tài hoặc khởi kiện ở tòa án có thẩm quyền

===>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

IV. Điều kiện để hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh có hiệu lực:

Trên thực tế, có những hợp đồng bị vô hiệu dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng không được giải quyết thông qua tòa án cũng như các cơ quan pháp luật khác. Khi ký kết hợp đồng liên danh, bạn cần lưu ý cần đảm bảo các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực:

 ===>>> Xem thêm: Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực 

Hợp đồng liên danh rất đa dạng và tương đối phức tạp, đòi hỏi không chỉ kiến thức, kỹ năng, mà còn kinh nghiệm đàm phán, soạn thảo và thực thi hợp đồng.

V. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng liên danh, thoả thuận liên danh của Luật Thái An

Có một sự thật là không ít doanh nghiệp nước ta phó thác cho người không có kinh nghiệm để soạn thảo những hợp đồng theo mẫu tìm kiếm trên mạng nhằm tiết kiệm chi phí sử dụng dịch vụ luật sư. Thế nên, đa phần họ thường ký những hợp đồng đầy rủi ro pháp lý, phát sinh tranh chấp đôi khi làm doanh nghiệp “khuynh gia bại sản” !!!.

Vậy nên, việc sử dụng dịch vụ Luật sư để được tư vấn pháp lý và soạn thảo hợp đồng liên danh là vô cùng cần thiết.

Các loại hợp đồng liên danh Luật Thái An soạn thảo

Chúng tôi chuyên soạn thảo các loại hợp đồng, trong đó có rất nhiều mẫu hợp đồng liên danh như sau:

 • hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế
 • hợp đồng liên danh thi công xây dựng
 • hợp đồng liên danh đấu thầu, hợp đồng liên danh các nhà thầu
 • hợp đồng liên danh thực hiện dự án
 • hợp đồng liên danh tư vấn

Giá dịch vụ soạn thảo hợp đồng liên danh

Bạn vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ tại:

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Quy trình cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng liên danh

Bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại:

QUY TRÌNH DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Thời gian cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng liên danh

Thời gian soạn thảo hợp đồng liên danh là 3 – 5 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin.


Quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng là một khoản đầu tư thông minh so với chi phí phải bỏ ra khi có rủi ro pháp lý.

Ngoài dịch vụ soạn thảo hợp đồng, doanh nghiệp có thể tham khảo thêm các dịch vụ khác như rà soát hợp đồngtư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.


Tác giả bài viết:

Luật sư Nguyễn Thị Huyền
Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội (tháng 6/2000)
Tốt nghiệp khóa đào tạo Học Viện Tư Pháp – Bộ Tư Pháp
Thẻ Luật sư số 6459/LS cấp tháng 7/2011

Lĩnh vực hành nghề chính:
* Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Lao động, Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai;
* Tố tụng: Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 

Bề dày 14+ năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, đầu tư, dân sự, hình sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình... Công ty Luật Thái An cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

 • Để được Giải đáp nhanh - Hãy gọi Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 633 725
 • Để được Tư vấn qua email – Hãy điền Form gửi yêu cầu (500.000 – 800.000đ /email) -
 • Để được Tư vấn bằng văn bản đóng dấu công ty – Hãy điền Form gửi yêu cầu (từ 1.000.000đ /văn bản)
 • Để được Cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói – Hãy điền Form gửi yêu cầu (Phí dịch vụ tuỳ thuộc tính chất vụ việc)
Lưu ý: Để nhận ý kiến tư vấn qua email hoặc văn bản đóng dấu công ty: Khách hàng thanh toán chuyển khoản lần 1 (50%) khi yêu cầu dịch vụ, lần 2 (50%) trước khi luật sư gửi văn bản tư vấn. Hãy liên hệ theo số đt 082 966 6868 (zalo) để được hướng dẫn.


  Contact Me on Zalo
  1900633725
  Yêu cầu dịch vụ

  Gọi điện cho luật sư
  Gọi cho luật sư

  Tư vấn văn bản
  Tư vấn văn bản

  Dịch vụ trọn gói
  Dịch vụ trọn gói