đất lấn chiếm

đất lấn chiếm để xây nhà

Đất lấn chiếm có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.