đánh nhân viên

đánh nhân viên

Dù cho vì bất kỳ lỗi vi phạm nào thì chủ doanh nghiệp cũng không được phép đánh nhân viên – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.