cuong che giai quyet tranh chap

Cưỡng chế giải quyết tranh chấp đất đai

Cưỡng chế giải quyết tranh chấp đất đai sẽ được thực hiện khi các bên không tự nguyện thực hiện.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.