chậm trả lương

chậm trả lương

Thời hạn tối đa mà doanh nghiệp có thể chậm trả lương cho người lao động là 01 tháng – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.