Chứng cứ

Vật chứng là chứng cứ quan trọng

Vật chứng là chứng cứ quan trọng – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.