chia thừa kế

chia thừa kế khi cha mẹ mất tích nhiều năm

Khi cha mẹ mất tích nhiều năm, nếu đủ điều kiện luật định thì có thể tuyên bố cha mẹ mất và chia thừa kế – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.