che tai phat vi pham hop dong

Chế tài phạt vi phạm hợp đồng

Chế tài phạt vi phạm hợp đồng thương mại không được quá 8%.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.