các trường hợp chấm dứt hợp đồng

các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Việc chấm dứt hợp đồng nếu không thuộc các trường hợp chấm dứt hợp đồng phải gánh chịu hậu quả pháp lý

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.