yếu tố cấu thành tội phạm

yếu tố cấu thành tội phạm

Trong điều tra, xét xử, việc xác định 4 yếu tố cấu thành tội phạm là điều bắt buộc không thể thiếu – Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.