huy-bo-hop-dong

hủy bỏ hợp đồng

Hủy bỏ hợp đồng là việc các bên chấm dứt sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận trong hợp đồng.

Đàm Thị Lộc
Bài viết mới nhất của Đàm Thị Lộc (Xem tất cả)
Both comments and trackbacks are currently closed.