Bất khả kháng

Bão, lũ là trường hợp bất khả kháng

Bão, lũ là trường hợp bất khả kháng – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.