xe-hop-dong

tranh chấp hợp đồng liên danh

Khi thực hiện hợp đồng mà hai bên không đạt được mục đích, ý chí ban đầu thì rất đễ xảy ra tranh chấp hợp đồng liên danh – Ảnh minh họa: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.