Đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam bắt đầu khởi sắc. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình… Luật Thái An xứng đáng là điểm tựa pháp lý của khách hàng.

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu, Công ty luật Thái An chú trọng tư vấn pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, trong đó có dịch vụ đăng ký con nuôi có yếu tố nước ngoài.

MỜI CÁC BẠN XEM VIDEO NÀY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ NHẬN CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

1) Điều kiện nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải tuân theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình Việt nam và quy định trong pháp luật của nước mà người đó là công dân về điều kiện nhận nuôi con nuôi.

Việc công dân Việt Nam nhận trẻ em là người nước ngoài làm con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì được công nhận tại Việt Nam. Nghiêm cấm lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, mua bán trẻ em hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Trong trường hợp việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam thì quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, việc chấm dứt nuôi con nuôi được xác định theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Trong trường hợp việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được thực hiện tại nước ngoài thì quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi, việc chấm dứt nuôi con nuôi được xác định theo pháp luật của nước nơi thường trú của con nuôi.

2) Các trường hợp nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Theo quy định tại Điều 28 Luật Nuôi con nuôi thì các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài bao gồm:

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:

a) Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;

b) Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;

c) Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;

d) Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;

đ) Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.
Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.

Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam.

3) Dịch vụ tư vấn việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Công ty luật Thái An

a) Tư vấn các quy định chung liên quan đến thủ tục cho, nhận nuôi con nuôi

– Nguyên tắc giải quyết việc nuôi con nuôi
– Ai được nhận con nuôi?
– Sự đồng ý cho làm con nuôi
– Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ nuôi và con nuôi
– Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế
– Thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
– Các trường hợp không được nhận con nuôi
– Các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi

b) Tư vấn đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài (đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài)

– Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
– Điều kiện đối với người nhận con nuôi nước ngoài
– Thủ tục xin nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
– Căn cứ giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài
– Trình tự giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài
– Hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: Hồ sơ của người nhận con nuôi, hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài
– Hồ sơ, thủ tục xin con nuôi đích danh
– Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu
– Công dân Việt Nam nhận con nuôi nước ngoài
– Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi
– Nuôi con nuôi ở khu vực biên giới
– Thay đổi dứt việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN