dat cua to chuc

bồi thường thu hồi đất của tổ chức

Việc bồi thường thu hồi đất của tổ chức được quy định tại Luật Đất đai 2013.

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.