khuyen khich dau tu

khuyến khích đầu tư

Cần phân biệt các biện pháp đảm bảo đầu tư và khuyến khích đầu tư. – Nguồn ảnh minh hoạ: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.