giết anh ruột

Giết anh ruột có được thừa kế không

Hành vi giết anh ruột là có thể không được hưởng thừa kế – Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thị Huyền
Both comments and trackbacks are currently closed.