Luật thuế

Thuế là khoản tiền phải đóng cho nhà nước được quy định trong luật thuế và xuất hiện hầu hết các lĩnh vực. Với doanh nghiệp thì nộp thuế môn bài, với cá nhân thì có thuế trước bạ, thuế giá trị gia tăng… Số tiền thuế mà nhà nước thu được sẽ sử dụng vào công ích, phúc lợi xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội. Hành vi trốn tránh không nộp thuế sẽ bị xử lý nghiêm minh. Để tránh hậu quả xấu khi thiếu hiểu biết pháp luật thuế, chúng tôi xin giới thiệu chuyên mục dưới đây.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói