Thời gian làm việc, nghỉ ngơi

Bộ luật lao động hiện hành có nhiều quy định theo hướng có lợi cho người lao động. Nổi bật là quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi. Theo đó, có những ngày nghỉ mà người lao động vẫn được hưởng nguyên lương như đi làm, hay được nghỉ dồn phép năm… Với mỗi trường hợp thì cần đáp ứng các điều kiện nhất định. Cùng tìm hiểu với Luật Thái An.

Quy định làm thêm giờ theo Bộ Luật lao động 2019

Khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao

Những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật

Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương là một trong những quyền lợi chính đáng của

Các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật

Nghỉ lễ là một trong những chế độ đãi ngộ mà người lao động được

Không nghỉ hết phép năm công ty có trả tiền không?

Không nghỉ hết phép năm là việc người lao động theo quy định được nghỉ

Có thể nghỉ dồn phép năm không?

Nghỉ dồn phép cả năm là việc người lao động thỏa thuận với chủ doanh

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói