Thời gian làm việc, nghỉ ngơi

Bộ luật lao động hiện hành có nhiều quy định theo hướng có lợi cho người lao động. Nổi bật là quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi. Theo đó, có những ngày nghỉ mà người lao động vẫn được hưởng nguyên lương như đi làm, hay được nghỉ dồn phép năm… Với mỗi trường hợp thì cần đáp ứng các điều kiện nhất định. Cùng tìm hiểu với Luật Thái An.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói