Lương, thưởng

Mỗi cơ quan, tổ chức, cơ sở sử dụng người lao động sẽ có quy định riêng về chế độ lương, thưởng để phù hợp với vị trí, tính chất công việc thưởng sẽ thể hiện dưới thang bảng lương. Tuy nhiên, mức lương phải đúng theo cách tính, mức cơ bản mà pháp luật quy định. Đây là vấn đề mà người lao động cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói