Lao động trẻ em

Trẻ em là đối tượng yếu thế, nhạy cảm, chưa phát triển toàn diện về cả thể chất, tâm sinh lý cần đặc biệt quan tâm và bảo vệ. Khi sử dụng lao động là trẻ em thì người sử dụng lao động cần lưu ý đến rất nhiều các quy định của pháp luật. Chỉ những ngành nghề, công việc nhất định như biểu diễn ca hát, nghệ thuật… thì mới cho phép sử dụng lao động trẻ em. Cùng tìm hiểu vấn đề này với Luật Thái An.

Sử dụng người lao động 15 tuổi theo quy định của pháp luật

Hiện nay, nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu rõ về độ tuổi lao động,

Sử dụng người lao động dưới 13 tuổi theo quy định của pháp luật

Người lao động dưới 13 tuổi là đối tượng yếu thế trong xã hội bởi

Người lao động từ 15 đến dưới 18 tuổi có được làm tăng ca không ?

Người lao động chưa thành niên là những đối tượng đặc biệt trong quan hệ

1900633725
Yêu cầu dịch vụ

Gọi điện cho luật sư
Gọi cho luật sư

Tư vấn văn bản
Tư vấn văn bản

Dịch vụ trọn gói
Dịch vụ trọn gói